Programy || Projekty || Akcje

 


Wolontariat – dla społeczników chętnych do pomocy przy organizacji przedsięwzięć oraz koordynowaniu eventów o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Najważniejsi w woluntariacie są ludzie i ich umiejętności oraz chęć i dobrowolne zaangażowanie w pracę społeczną. Wolontariat powinien być istotną częścią każdej organizacji działającej w sferze pożytku publicznego i dla jego dobra.

  • zapoznaj się z Regulaminem Wolontariatu
  • zgłoś się poprzez formularz
  • prześlij nam listy polecające /rekomendacje/ od min. 2 osób fizycznych lub 1 osoby prawnej (pracodawcy, szkoły lub innej organizacji społecznej) na adres e-mail biuro@fundacjarefform.pl (w formie zeskanowanego dokumentu)

Program „Na zdrowie” – pomoc osobom w trudnych momentach życiowych wynikających z przewlekłej choroby i/lub leczenia/hospitalizacji; osobom wymagającym konsultacji medycznych i prawnych; osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego. Darowizny, cegiełki charytatywne, kwestowanie.

Numer konta bankowego: 23 1140 2004 0000 3602 7671 2428


Projekt Filadelfia –  projekt informacyjno-edukacyjny o chorobach przenoszonych drogą płciową (szczególnie o HPV, HCV, HIV i kile) mający na celu przeciwdziałanie rosnącej fali zakażeń i zachorowań.

Konsultantami merytorycznymi programu są:

  • dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska
  • dr n. hum. Agnieszka Walendzik-Ostrowska

a Partnerami:

  • Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy
  • Outy.pl

<<< opis programu >>>

Numer konta bankowego: 92 1140 2004 0000 3802 7719 8416


Projekt The Nest – zapewniamy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną osobom zgłaszającym się do Fundacji.

<<< www >>>

 

 

 

 

Numer konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3902 7719 8414


Fundusz Integracyjny MIR21 – fundusz celowy z przeznaczeniem na potrzeby związane z budowaniem więzów społecznych MIR21 w Polsce, integracji pokoleniowej z jego udziałem, zapewnieniem udziału w przedsięwzięciach o charakterze reprezentacyjnym oraz na działania antydyskryminacyjne i anywykluczeniowe prowadzone przez MIR21 i Fundację.

 

Numer konta bankowego: 41 1140 2004 0000 3302 7719 8415