1% z podatku za 2016

Chcielibyśmy Cię poprosić, byś swój 1% z podatku przekazał naszej Fundacji. Możesz to uczynić wpisując w odpowiednim miejscu zeznania podatkowego następujące dane:

Numer KRS: 0000319790
Cel szczegółowy 1%: REFFORM

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy. Wyjaśniamy także, że jeśli osoba przekazująca swój 1% z podatku zaznaczy opcję „Wyrażam zgodę” (jak wyżej) w formularzu PIT, to imię i nazwisko oraz adres Darczyńcy zostanie przekazany do wyłącznej wiedzy Fundacji. Jeśli pole to pozostanie niezaznaczone, nikt nie dowie się kto przekazał swój 1%. Decyzja należy do Darczyńcy.

W roku 2016 Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy poinformowało nas, że na subkonto Fundacji REFFORM wpłynęło 1662,20 zł za rok 2015 i kwota ta zostanie przekazana naszej Fundacji, jak tylko sąd rejestrowy zakończy proces rejestracji. Tymczasem zakończył się kolejny rok podatkowy i już można rozliczając się przekazać swój 1% z podatku wybranej organizacji.