Aukcja charytatywna


AKTUALNIE BRAK AUKCJI


Aukcja rozpocznie się w dniu …………. r. a zakończy w dniu ………. r. o godz. …………… .

Licytującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zarejestruje się, jako licytujący na stronie www Fundacji.


Licytując pomagasz osobom, które zgłaszają się po pomoc do Fundacji REFFORM.


Zasady:

 • Zarejestrowanie się na licytację na stronie www Fundacji oznacza zgodę na jej warunki.
 • Uczestnik licytacji może złożyć ofertę przez udostępniony system do licytowania i w dowolnym momencie trwania aukcji.
 • Kwota wywoławcza przedmiotu aukcji podana jest w opisie aukcji i wynosi ………. zł.
 • Minimalna wartość kolejnego podbicia, to ……………. zł.
 • Aukcję wygrywa osoba, która złożyła najwyższą ofertę w dniu i o godzinie zakończenia danej aukcji.
 • Osoba, która wygrała daną aukcję otrzymuje …………..
 • Obowiązek zapłaty za wylicytowany przedmiot aukcji ………….. r.
 • Ewentualne skargi i odwołania przyjmuje Zarząd Fundacji REFFORM w formie pisemnej w terminie do …………. r.
 • Rozpatrywanie skarg i odwołań przez Komisję Rewizyjną Fundacji REFFORM nastąpi w terminie do ……………. r.
 • Wszelkie zapytania o licytację oraz informacje o ewentualnych problemach technicznych należy kierować pod adresem biuro@fundacjarefform.pl .

Lista aukcyjna zdjęć:

 • Obraz
 • Product Summary
 • Cena aktualna
 • Oferty
 • Zakończenie
 • Bids Now

Informacja o twórcy prac: