Browsing CategoryPrawo

Zmiany w Statucie Fundacji REFFORM zatwierdzone

Po ponad 4 latach działalności Fundacji REFFORM (rejestracja nastąpiła w dniu 21.02.2017 roku) Zarząd oraz Kapituła Fundacji postanowiły zmienić niektóre zapisy Statutu czyniąc go jeszcze bardziej przejrzystym i nadając niektórym zapisom pełniejsze znaczenie. Dodatkowo, z uwagi na przeniesienie siedziby Fundacji w inne miejsce, Krajowy Rejestr Sądowy także ujawnił nowy adres Fundacji. Łącznie dokonano 21 zmian (merytorycznych oraz kosmetycznych związanych ze stylistyką zapisów) w następujących…

Świadomość prawa pomaga

Znajomość prawa oraz przepisów rozmaitych ustaw i kodeksów to domena prawników. Rzadko zdarza się, by tę wiedze zgłębiały osoby niezwiązane z prawnicza profesją. Jednak świadomość istnienia ponadczasowych zasad prawnych i ogólne ich rozumienie to naszym zdaniem obywatelski obowiązek. Dlatego właśnie Fundacja REFFORM włącza się w nurt uświadamiania ważnych przepisów, zasad, aktów prawnych, bo ich znajomość nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Co jeśli ci ktoś…

RODO w Fundacji REFFORM – Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Uprzejmie informujemy, że Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji  (KRS 0000664481,  NIP 1132931090, REGON 366605863), zwana dalej Fundacją, jest właścicielem strony internetowej www.fundacjarefform.pl (zwanej dalej Portalem) i przetwarza dane osobowe. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas rejestracji do subskrypcji strony lub poprzez rejestrację do programów prowadzonych przez…

Dokumentacja medyczna

Wgląd do dokumentacji Jednym z niezbywalnych praw każdego pacjenta jest prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo także ma osoba upoważniona przez…

Mowa nienawiści: hejt w sieci

Hejt jest dzisiaj niestety zjawiskiem powszechnym. To nie oznacza, że należy na niego przymykać oko i godzić się na jego obecność. Najczęstszymi formami w jakich się objawia w tak zwanej przestrzeni publicznej są: zniewaga i zniesławienie. Zniewagą jest każde zachowanie uwłaczające godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy dla człowieka. Warto przypomnieć, że także w rozumieniu prawa cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym jego cześć,…

Instytucja osoby zaufania

Warto znać swoje prawa, gdyż ich nieznajomość niestety nas nie chroni anie też nie usprawiedliwia. Co do zasady mamy prawo do obecności publiczności na sali rozpraw lub – w przypadku gdy z jakichś przyczyn sprawa jest utajniona – mamy prawo do obecności dwóch osób przez nas wskazanych. Ponadto możliwy jest także udział organizacji społecznych, np. w procesie o dyskryminację możliwy będzie udział organizacji (Fundacji,…