Cele działania na 2018

Obszary działania w 2018 roku:

 • w ramach Promocji Zdrowia Fundacja będzie:
 1. Kontynuować akcje promocji zdrowia, w tym bezpieczniejszych zachowań seksualnych podczas spotkań integracyjnych.
 2. Prowadzić Programy: „Na zdrowie!”, „The Nest”, „Fundusz Integracyjny” oraz wolontariat.
 3. Przekazywać środki ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową do wykorzystania podczas spotkań integracyjnych.
 • na rzecz Budowania Więzi Społecznych Fundacja:
 1. Zorganizuje spotkanie integracyjne osób grup LGBTIQ w m. Tresna oraz współorganizować będzie doroczne spotkanie w Berlinie.
 2. Wesprze działania innych organizacji mających za cel integrację i zacieśnianie więzi społecznych.
 3. Pomoże w organizacji kluczowych przedsięwzięć środowiskowych o tematyce fetyszowej.
 • w ramach Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji Fundacja:
 1. Przeprowadzi zbiórki pieniędzy na pomoc osobom wykluczonym, dyskryminowanym.
 2. Będzie wspierać inne organizacje (instytucje, osoby fizyczne) w przedsięwzięciach promujących prawo antydyskryminacyjne.
 3. Będzie prowadziła warsztaty na temat zachowań dyskryminujących.

W ramach społecznego nadzoru nad sądownictwem Fundacja REFFORM – jako zarejestrowany uczestnik Wokandy Obywatelskiej – może uczestniczyć w rozprawach sądowych dotyczących dyskryminacji.