Cele działania na 2020

Zarząd Fundacji REFFORM podejmuje uchwałę wyznaczającą cele działania Fundacji na 2020 rok w następujących obszarach:

W ramach Promocji Zdrowia:

 1. Organizować i przeprowadzać akcje promocji zdrowia podczas spotkań integracyjnych.
 2. Kontynuować i rozwijać Program The Nest im. M. Chojnackiego
 3. Przekazywać środki ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową do wykorzystania podczas spotkań integracyjnych.

Na rzecz Budowania Więzi Społecznych:

 1. Zorganizować spotkanie integracyjne osób grup LGBTIQ w Polsce oraz współorganizować doroczne spotkanie w Berlinie.
 2. Wesprzeć działania Stowarzyszenia Bears of Poland poprzez pomoc w organizacji zlotu integracyjnego.
 3. Pomagać w organizacji kluczowych przedsięwzięć środowiskowych o tematyce fetyszowej.
 4. Patronować środowiskowym Wyborom Multifetyszowym.

W ramach Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji Fundacja:

 1. Przeprowadzić zbiórki pieniędzy i aukcje charytatywne na działalność statutową.
 2. Wspierać inne organizacje (instytucje, osoby fizyczne) w przedsięwzięciach promujących prawo antydyskryminacyjne.
 3. Prowadzić spotkania na temat zachowań dyskryminujących.

Fundacja jednocześnie będzie kontynuować współprace instytucjonalną z:

 • Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy,
 • Fundacją Cicha Tęcza,
 • Stowarzyszeniem Bears of Poland.