Cele działania na 2023

W ramach Promocji Zdrowia:

  1. Organizować i przeprowadzać akcje promocji zdrowia podczas spotkań integracyjnych.
  2. Kontynuować i rozwijać Program The Nest im. M. Chojnackiego

Na rzecz Budowania Więzi Społecznych:

  1. Współorganizować zlot integracyjny wraz z Stowarzyszeniem Bears of Poland.
  2. Pomagać w organizacji kluczowych przedsięwzięć środowiskowych o tematyce fetyszowej.
  3. Patronować wybranym środowiskowym przedsięwzięciom organizowanym przez PLUG.

W ramach Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji Fundacja:

  1. Przeprowadzić zbiórki pieniędzy i aukcje charytatywne na działalność statutową.
  2. Wspierać inne organizacje (instytucje, osoby fizyczne) w przedsięwzięciach promujących prawo antydyskryminacyjne.

Fundacja jednocześnie będzie kontynuować współprace instytucjonalną z:

  • Stowarzyszeniem Bears of Poland
  • Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy