Cele działania na 2016

Obszary działania w 2016 roku:

 • w ramach Promocji Zdrowia Fundacja będzie:
 1. Prowadzić akcje promocji zdrowia, w tym bezpieczniejszych zachowań seksualnych podczas spotkań integracyjnych różnych środowisk (Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa).
 2. Finansować zakup środków ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz ich dystrybucji podczas spotkań integracyjnych.
 3. Współorganizować wraz z Mister Leather Poland 2016 warsztaty o zdrowiu.
 • na rzecz Budowania Więzi Społecznych Fundacja:
 1. Zorganizuje wielopokoleniowe spotkania integracyjne osób fizycznych zrzeszonych i niezrzeszonych, przedstawicieli klubów oraz innych środowisk.
 2. Wesprze działania innych organizacji mające na celu integrację międzypokoleniową.
 3. Zorganizuje i przeprowadzi spotkanie środowiskowe promujące poszanowanie takich wartości, jak równość i tolerancja.
 4. Opracuje plan pomocy dla osób chorych i potrzebujących na lata 2016-2020.
 5. Uchwali program wydarzeń cyklicznych na lata 2016-2018.
 • w ramach Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji Fundacja:
 1. Przeprowadzi zbiórki pieniędzy na pomoc osobom wykluczonym oraz pomoc w zakupie niezbędnego wyposażenia do ich mieszkań lub sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego.
 2. Będzie wspierać inne organizacje w przedsięwzięciach promujących prawo antydyskryminacyjne.
 3. Będzie prowadziła warsztaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na temat zachowań dyskryminujących.