Cele działania na 2017

Obszary działania w 2017 roku:

 • w ramach Promocji Zdrowia Fundacja będzie:
 1. Kontynuować akcje promocji zdrowia, w tym bezpieczniejszych zachowań seksualnych podczas spotkań integracyjnych.
 2. Prowadzić Program „Na zdrowie!”.
 3. Finansować zakup środków ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz ich dystrybucji podczas spotkań integracyjnych.
 • na rzecz Budowania Więzi Społecznych Fundacja:
 1. Zorganizuje wielopokoleniowe spotkania integracyjne osób grup LGBTIQ.
 2. Wesprze działania innych organizacji mających za cel integrację międzypokoleniową.
 3. Opracuje plan pomocy dla osób chorych i potrzebujących na lata 2017-2020.
 • w ramach Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji Fundacja:
 1. Przeprowadzi zbiórki pieniędzy na pomoc osobom wykluczonym oraz pomoc w zakupie niezbędnego wyposażenia do ich mieszkań lub sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego.
 2. Będzie wspierać inne organizacje (instytucje, osoby fizyczne) w przedsięwzięciach promujących prawo antydyskryminacyjne.
 3. Będzie prowadziła warsztaty na temat zachowań dyskryminujących.

W ramach społecznego nadzoru nad sądownictwem Fundacja REFFORM – jako zarejestrowany uczestnik Wokandy Obywatelskiej – będzie uczestniczyć w rozprawach sądowych dotyczących dyskryminacji.