Cele działania na 2019


Fundacja w 2019 roku:

 • w ramach Promocji Zdrowia będzie:
 1. Organizować i przeprowadzać akcje promocji zdrowia, w tym bezpieczniejszych zachowań seksualnych podczas spotkań integracyjnych.
 2. Kontynuować Programy: „Na zdrowie!”, „The Nest” i „Filadelfia”
 3. Przekazywać środki ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową do wykorzystania podczas spotkań integracyjnych.
 • na rzecz Budowania Więzi Społecznych Fundacja:
 1. Zorganizuje spotkanie integracyjne osób grup LGBTIQ w m. Skowronki oraz współorganizować będzie doroczne spotkanie w Berlinie.
 2. Wesprze działania BOP i innych organizacji mających za cel integrację i zacieśnianie więzi społecznych.
 3. Pomoże w organizacji kluczowych przedsięwzięć środowiskowych o tematyce fetyszowej.
 4. Patronować będzie środowiskowym Wyborom Multifetyszowym.
 • w ramach Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji Fundacja:
 1. Przeprowadzi zbiórki pieniędzy i aukcje charytatywne na działalność statutową.
 2. Będzie wspierać inne organizacje (instytucje, osoby fizyczne) w przedsięwzięciach promujących prawo antydyskryminacyjne.
 3. Będzie prowadziła warsztaty na temat zachowań dyskryminujących.

Współpraca instytucjonalna:

 • Fundacja będzie współpracować z:
  1. Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy,
  2. Fundacją Cicha Tęcza,
  3. Stowarzyszeniem Bears of Poland.

W ramach społecznego nadzoru nad sądownictwem Fundacja REFFORM – jako zarejestrowany uczestnik Wokandy Obywatelskiej – może uczestniczyć w rozprawach sądowych dotyczących dyskryminacji.