Cierpliwości nam nie brakuje

Już ponad 30 dni oczekujemy na decyzję sądu w sprawie rejestracji naszej Fundacji. Wciąż brak informacji o rozpatrzeniu wniosku. Dzisiaj otrzymaliśmy taką oto informację na zapytanie o statut naszego wniosku:

sad_info

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku w artykule 20a mówi: „Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu”. Ciekawe czy obywatel także może spóźnić się z czymkolwiek w stosunku do sądu, urzędu skarbowego lub innych organów administracji państowej? Pytanie retoryczne.