Fundacja pyta – Berlin odpowiada

Berlin nam życzliwy

Berlin – wciąż zadziwia. Wiedzieliśmy, że po nim zawsze należy spodziewać się generalnie przyjaznego nastawienia oraz otwartości. Do tego jak się okazało także szybkiej pomocy urzędu, gdy o takową petent prosi. By wypełnić społeczny obowiązek i z czystym sumieniem rozpocząć oraz bezproblemowo zakończyć akcję zbierania pieniędzy w Berlinie, postanowiliśmy poprosić pracowników Urzędu Burmistrza Berlina o pomoc i radę.

Wysłaliśmy pocztą elektroniczną oficjalne zapytanie do biura zajmującego się doradzaniem obywatelom w Urzędzie Miasta Berlina o wyjaśnienie. Pytanie brzmiało: czy nasza Fundacja może, czy nie może zbierać funduszy w Berlinie podczas wrześniowego Folsom? Nastawieni na długie czekanie nie spodziewaliśmy się, że już następnego dnia Berlin przemówi. Skontaktowała się z nami pani Diana Schwarz z  Citizen Advice Office of the Governing Mayor of Berlin. Udzieliła nam konkretnej i fachowej odpowiedzi.

W miłym i pełnym elegancji urzędniczym e-mailu poinformowano nas, że zbiórka pieniędzy do puszek jest absolutnie możliwa oraz zgodna z lokalnym prawem. Prawo to ustanowiono w Berlinie już w 2003 roku. Jakie to proste! Przyznać należy, że to nad wyraz szybka odpowiedź, udzielona bez zbędnego przesłuchiwania, wnikania i gmatwania.

Dlaczego podczas Folsom?

To idealna impreza dla spełnienia kilku celów statutowych: po pierwsze – integracja środowiska, po drugie – promocja zdrowia i bezpieczniejszego seksu, po trzecie – przeciwdziałanie dyskryminacji grup LGBTIQ. Cele statutowe i ich realizacja to wytyczne dla działania każdej organizacji pozarządowej, której działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Tak własnie będzie podczas Folsom w Berlinie.

Fundacja podczas spotkania środowiskowego przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na swoją działalność, to jest na działalność zgodną z celami statutowymi. Zebrane w ten sposób środki zostaną na miejscu przeliczone przez osoby wybrane z grona uczestników spotkania. Podpisany zostanie stosowny protokół. Środki te – zakładając, że będą w walucie EURO – zostaną wymienione na polskie złotówki i wpłacone na rachunek Fundacji. Mamy nadzieję, że każde zebrane EURO czy złotówka będą szybko dobrze spożytkowane.

I jak tu nie zachwycać się Berlinem?


Zdjęcie: © Berlin Partner / Monique Wüstenhagen
Źródło: http://www.businesslocationcenter.de/pl/business-location