Fundacyjna wpinka

Jednym ze sposobów wspierania działań organizacji pozarządowej jest zakup cegiełek charytatywnych lub innych produktów/gadżetów przez nie wyprodukowanych i oferowanych. Nasza Fundacja w celu promocji swoich działań przygotowała metalowe wpinki  (pinsy) z logotypem Fundacji REFFORM, zalewane żywicą o rozmiarze 13 mm x 13 mm. Wpinka jest dyskretna, szykowna, prosta oraz wymowna.

Jeśli chciałbyś wesprzeć nasze działania  a jednocześnie otrzymać wpinkę Fundacji REFFORM dokonaj przelewu charytatywnego na konto Fundacji w wysokosci 25 zł (lub jejwielokrotność w przypadku chęci nabycia więcej niż 1 sztukę) i skontaktuj się z nami poprzez email w celu ustalenia sposobu odbioru. Jest także możliwość rezerwacji wpinki oraz dokonania zapłaty poprzez terminal płatniczy podczas odbioru osobistego.

Numer rachunku bankowego do wpłat:
PL23 1140 2004 0000 3602 7671 2428

w tytule przelewu należy wpisać: wpłata charytatywna x pin – gdzie „x” oznacza liczbę wpinek


Minimalny datek: 25 zł


Sprawdź także jakie cegiełki charytatywne są aktualne oferowane na
<<<kliknij tutaj>>>


Uwaga: 

Dobrowolne wpłaty (darowizny) na rzecz różnego rodzaju organizacji organizujących zbiórki pieniężne (w tym na cele charytatywne) nie podlegają więc opodatkowaniu VAT. Przy czym brak konieczności opodatkowania tego rodzaju czynności dotyczy zarówno podmiotów dokonujących wpłat, jak i podmiotów otrzymujących wpłaty. Takie samo rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy wpłaty są przekazywane w drodze zakupu cegiełek. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2010 r. (sygn. ILPP1/443-1034/10-4/NS).