Inauguracja Funduszu Integracyjnego MIR21

MIR21 i Fundusz Integracyjny (FI)

W historii środowiska fetyszowego w Polsce to bezprecedensowa sytuacja. Oto organizacja pozarządowa, która za cel obrała sobie promocje zdrowia, budowanie więzi społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniom i dyskryminacji powołała do życia na mocy Uchwały Zarządu Fundacji fundusz celowy o nazwie Fundusz Integracyjny MIR21. Dysponentem tego funduszu jest Fundacja REFFORM ale jego beneficjentem aktualny Mister International Rubber – Michał oraz społeczność multifetszowa, na rzecz której zarówno Fundacja, jak i MIR 21 będą wspólnie działać.

Działania te nie będę ograniczać się wyłącznie do sfery propagowania wiedzy o profilaktyce i zagrożeniach spowodowanych np. chorobami przenoszonymi drogą płciową ale przede wszystkim będą miały za zadanie dalszą integrację środowiska, budowanie więzi pomiędzy jej przedstawicielami, inicjowanie akcji pomocowych, kampanii informacyjnych oraz doradztwa. – mówi Robert Strzelecki, prezes Zarządu Fundacji REFFORM.

Fundusz Integracyjny – podziwiają nas

Po raz pierwszy w historii środowiska fetyszowego w Polsce możemy mówić o sytuacji, gdzie całe środowisko tworzy Fundusz poprzez przekazywane darowizny. Taki pomysł pojawił się już kilka lat temu w jednym ze stowarzyszeń, których przedstawiciele zapraszani byli do reprezentowania swojej społeczności poza granicami Polski lub w Polsce ale z uwagi na wysokie koszty uczestnictwa w niektórych przedsięwzięcia, po prostu nie mogli w nich wziąć udziału. Wiadomo na przykład, że ECMC (Europejska Konfederacja Klubów Motocyklowych) kiedyś oferowała polskim Misterom pomoc w tym zakresie. Z uwagi na wiele rozterek, w tym natury prawnej, nigdy nie doszło do powołania takiego funduszu i nigdy wcześniej organizacja pozarządowa nie zaoferowała środowisku fetyszowemu podobnego rozwiązania. Jak słyszeliśmy od MIR21 za ten pomysł i za tę inicjatywę podziwiają nas nawet w USA.

Fundusz Integracyjnych MIR21 to tak naprawdę fundusz środowiska fetyszowego, bo tworzyć go będą wpłaty od osób fizycznych i prawnych, polskich i zagranicznych. Każda wpłacona złotówka zostanie wykorzystana na realizację celów integracyjnych MIR21 w Polsce z udziałem Fundacji REFFORM.

MIR21 – Michał: „Czuję się przeszczęśliwy, że polska społeczność fetyszowa i Fundacja REFFORM wzięła sprawy w swoje ręce i powołała Fundusz Integracyjny. To wspaniałe wsparcie dla mnie osobiście, bo z jego pomocą będę w stanie poradzić sobie z wieloma wyzwaniami logistyczno-organizacyjnymi podczas przygotowywania się i uczestnictwa w przedsięwzięciach integracyjnych w Polsce.


Numer konta do wpłat: 41 1140 2004 0000 3302 7719 8415

Tytuł przelewu: Fundusz Integracyjny