Integracja w Skowronkach – podsumowanie

Zakończył się XI Bear i V Fetish Camp w m. Skowronki, który odbył się w pięknie położonym ośrodku wypoczynkowym Yasou. Prawie 140 uczestników od 20 czerwca przez 4 dni uczestniczyło w szeregu przedsięwzięć kulturalno-oświatowych oraz w szkoleniach i pokazach.

Choć pobliska plaża cieszyła się sporą popularnością to jednak nie do końca wygrała z zaplanowaną wycieczką do Malborka, w której uczestniczyła około trzydziestoosobowa grupa osób czy z grą terenową, podczas której 6 zespołów biło się o laur pierwszeństwa.

Zabawa zabawą ale zdrowie ponad wszystko!

W trzy kolejne dni zlotu w godzinach porannych (wymóg bycia na czczo) pod okiem lekarza medycyny i asysty pielęgniarskiej przeprowadzono badania:

 • poziomu glukozy
 • poziomu cholesterolu
 • ciśnienia tętniczego krwi

Wykonano także:

 • pomiar pulsu
 • pomiar saturacji metodą pulsoksymetrii
 • obliczeń wskaźnika masy ciała (BMI) i skali ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE.

Badania przeprowadzono w ramach fundacyjnego programu „Na Zdrowie!”. Z pieniędzy pozyskanych od sponsorów i ofiarodawców zakupiono aparaturę i sprzęt konieczny do wykonania tych badań i dzięki temu mogliśmy zaoferować ich darmowe wykonanie.

W badaniach wzięło udział aż 36 uczestników zlotu. Każdy otrzymał poradę lekarską, informację o stanie zdrowia uzyskaną na podstawie badań oraz zalecenia dietetyczne i lekarskie.

Sprzęt, który był wykorzystywany do wykonywania pomiarów glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi został zakupiony ze środków Fundacji REFFORM a opłaciliśmy między innymi:

 • pulsoksymetr = 98 zł
 • ciśnieniomierz = 85 zł
 • paski testowe na cholesterol = 504 zł
 • paski testowe na glukozę = 181 zł
 • igły do nakłuwań = 420 zł
 • chusteczki odkażające = 65 zł
 • puszka na odpady bio = 8 zł
 • koszty osobowe = 1700 zł

Łącznie ponad 3000 złotych.

Inne atrakcje

Zlot obfitował także w inne atrakcje, m. in. wspaniały, artystyczny pokaz shibari prowadzony przez kultową parę Slaanesh i GanRaptora, były rozmowy z dr. n. hum. Agnieszką Walendzik-Ostrowską i Michałem Pawlęgą w ramach informacji o oraz badań nad chemseksem w Polsce, była i pyszna (świńska) niespodzianka zaserwowana przez obchodzący 15-lecie istnienia reFForm Fetish Store.

Uczestnicy zlotu popisywali się głosem podczas tradycyjnych sesji karaoke i uczestniczyli w konferencji multifetyszowej na koniec zlotu, podczas której omówiono podstawowe przedsięwzięcia na zbliżający się sezon, poruszono kwestie działań Fundacji REFFORM.

W dniu 20 czerwca 2019 roku niektórzy uczestnicy zlotu wzięli udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Bears of Poland, podczas którego wybrano nowy zarząd.

Datki dla Fundacji

Mam też przyjemność poinformować o zebranych do puszki Waszych datkach na rzecz Fundacji REFFORM. Zgodnie z protokołem otwarcia i przeliczenia puszki – podpisanym przez Andrzej Szostak i Paweł Jóźwiak do kasy gotówkowej Fundacji wpłacono następujące sumy

 • 265 zł 68 gr
 • 9 euro
 • 2 korony duńskie
 • 1 korona czeska
 • 10 kuruszy tureckich

Za wszystkie datki w imieniu Fundacji serdecznie dziękuję.

Każdy grosik się liczy

By swoją darowizną wesprzeć Program „Na Zdrowie” wystarczy dokonać przelew na numer rachunku 49 1140 2004 0000 3202 7719 8417 a w tytule wpisać: Program Na Zdrowie.


Foto: P. Starosta