Komunikat w sprawie WFW 2021

Warszawa, 10 marca 2021 r.

Komitet Organizacyjny Wyborów Multifetyszowych w Polsce informuje, że z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną w Polsce i na całym świecie Wybory Mister Leather Poland 2021 oraz Wybory Mister Rubber Poland 2021 w ramach Warsaw Fetish Weekend nie odbędą się w planowanym terminie.

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy starań, by Warsaw Fetish Weekend odbył się w późniejszym ale najbliższym możliwym terminie przy pełnej implementacji obostrzeń oraz nakazów związanych z pandemią dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników i gości Wyborów.


The Organizing Committee of the Multifetish Elections in Poland informs that due to the current pandemic situation in Poland and around the world, the Mister Leather Poland 2021 and Mister Rubber Poland 2021 Elections as part of the Warsaw Fetish Weekend will not take place on the planned date.

At the same time, we assure you that we make every effort to ensure that the Warsaw Fetish Weekend takes place at a later but as soon as possible with the full implementation of restrictions and orders related to the pandemic for the safety of all participants and guests of the Election.

Grzegorz Ośko – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wyborów Robert Strzelecki – Prezes Fundacji REFFORM