Koordynator Projektu The Nest

W dniu 24 lipca br. Fundacja REFFORM podpisała umowę o współpracy z Kamilem –  Mister Rubber Poland 2018. Na jej mocy od dzisiaj polski Mister Rubber 2018 jest koordynatorem jednego z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji – Projektu The Nest.

Mister Rubber Poland 2018 zwrócił się do Fundacji z pomysłami na rozwinięcie programu The Nest oraz z ofertą objęcia go swoim patronatem.

Jako koordynator, ale i  Ambasador Projektu, nie tylko będzie The Nest promował ale także dbał o spójny przekaz informacyjny w social mediach i w komunikacji zewnętrznej oraz udzielał informacji o celach i misji The Nest w środowiskach LGBT+ oraz grupach, na rzecz których Fundacja REFFORM działa.

Projekt The Nest – będący częścią fundacyjnego Programu „Na Zdrowie”, to efektywny system pomocy psychoterapeutycznej. Oferuje on wsparcie finansowe na pokrycie całości lub części kosztów spotkań z psychoterapeutą po spełnieniu określonych warunków. Skierowany jest do osób zagubionych, głównie ze środowisk LGBT+, poszukujących odpowiedzi na trudne pytania o to kim są, dla chcących podzielić się swoją historią i chcących odszukać swoje miejsce.

O pomysłodawcach projektu można przeczytać między innymi na stronie intenretowej The Nest <<< tutaj >>>.

Psychoterapeuta, z którym współpracujemy posiada akredytację Instytutu Psychologii Procesu oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Ukończył studium psychologii procesu, studium polityki relacji oraz kurs coachingu metodami psychologii procesu.

Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami. O jego profesjonalizmie i fachowości mogli przekonać się uczestnicy X Bear Zlotu / IV Fetish Campu, który odbył się na przełomie maja i czerwca w m. Tresna.

<<< FB >>>     <<< www >>>