Meldujemy gotowość do działania

Co konkretnie przygotowaliśmy

Na około miesiąc przed rozpoczęciem oficjalnej kwesty podczas zlotu środowiskowego w Berlinie Fundacja osiągnęła gotowość do jej przeprowadzenia. Puszki kwestarskie są przygotowane, oklejone i ponumerowane. Formularze protokołów do przeliczenia zebranych funduszy w różnych walutach – wydrukowane. Cegiełki charytatywne dla każdego, kto wrzuci choćby przysłowiowy grosz – wydrukowane i zapakowane. Roll-up fundacyjny do podkreślenia naszej obecności także gotowy. Czas na pisanie przemówienia.

W pierwszym roku działalności Fundacja obrała sobie dość ambitne cele. Jednym z nich jest uruchomienie i poprowadzenie Programu „Na zdrowie!” . Zielone światło od Kapituł Fundacji uruchomiło ciąg wydarzeń i dzięki temu Program został opracowany, przyjęty i z mocy uchwały Zarządu Fundacji oficjalnie rozpoczęty. Pomoc, którą Fundacja w swoim Programie deklaruje bazować będzie na zebranych w rożnych akcjach środkach finansowych. Będą to darowizny od osób fizycznych oraz prawnych, od firm, innych fundacji a nawet instytucji samorządowych. Środki te będą zbierane metodycznie i co najważniejsze pod okiem zarówno fundacyjnej Komisji Rewizyjnej (organu nadzoru), jak i samego sądu rejestrowego w Warszawie oraz dwóch właściwych organów: ministra właściwego do spraw zabezpieczanego społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja stworzy warunki do tego, by każdy kto tylko będzie chciał mógł przekazać darowiznę na ten konkretnie cel, tj. Program „Na zdrowie!”.

Transparentność

W czasach, gdy co rusz słyszymy o malwersacjach finansowych, o grabieżach mienia, o nieprzestrzeganiu prawa przez osoby i instytucje, które prawo mają wypisane w swoich dokumentach rejestrowych jedną z najważniejszych spraw jest właśnie przejrzystość działania. Dlatego od samego początku, tj. od rejestracji osoby potrzebującej w Programie aż po konkretnie udzieloną pomoc wszystko będzie prowadzone pod pełną kontrolą organów nadzorczych Fundacji a informacje (za wyjątkiem danych wrażliwych) publikowane i opisywane w oficjalnych kanałach informacyjnych.


Prezentacja – prospekt informacyjny Programu – <KLIKNIJ TUTAJ>
Wniosek o udzielenie pomocy – <KLIKNIJ TUTAJ>
Information in English – <HERE>