Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W wolontariat zaangażowanych jest 18{1b15491142617a9a36d6c94a049d987338e3cd6d6b41308626da7153c8fc1374} Polek i Polaków. Warto pamiętać, że ta rzesza ludzi ma swoje prawa. Dla fundacji i stowarzyszeń oznacza to pewne obowiązki – przewidziane prawem lub po prostu dobrym obyczajem.” (cyt.: https://publicystyka.ngo.pl/wolontariat-ma-swoje-prawa).

„Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.” (cyt.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat)


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (International Volunteer Day) ustanowiony został w 1985 przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Idea bezinteresownej pomocy innym, potrzebującym rozkwita do dzisiaj i przybiera różne formy współpracy pomiędzy organizacją pozarządową a wolontariuszem. Są i tacy wolontariusze, którzy działają samodzielnie oraz tacy, którzy na co dzień są ważną częścią innej organizacji. Wszystkich ich charakteryzuje oddanie sprawie pomocy, chęć dzielenia się swoim czasem i wiedzą z innymi oraz mają duże serce do działania.

Fundacja REFFORM serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom działającym w jej ramach i poza nią a w szczególności

Kamilowi – Ambasadorowi Programu „The Nest”

i koordynatorowi tego Programu. Za jego sprawą Program dociera do ogromnej rzeszy osób w mediach społecznościowych, podczas przedsięwzięć integracyjnych, większych i mniejszych spotkaniach ad hoc. gdzie dzieli się wiedzą i pomysłami na pomoc osobom potrzebującym. Z jego inicjatywy „The Nest” dzisiaj służy bieżącą pomocą i zapewnia profesjonalną pomoc prawną, opiekę psychoterapeutyczną i psychologiczną oraz wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Oto i słowa uznania dla wolontariackiej pracy Kamila:


W imieniu Zarządu Fundacji REFFORM
oraz wszystkich tych, którym Twoje działania pomogły
serdecznie dziękuję za zaangażowanie, pomysły i czas,
który tak bezinteresownie poświęcasz na pomoc potrzebującym.

/-/ Robert Strzelecki
prezes Zarządu Fundacji REFFORM