Pomoc Mister Rubber Poland dla Czeczenii

Pomoc dla Czeczenii

Od początku bieżącego roku z Republiki Czeczenii napływają wstrząsające relacje świadków mówiące o aresztowaniach, torturach a nawet zabijaniu osób o orientacji homo- i biseksualnej. Organizacje humanitarne i rządy wielu krajów podjęły próby pomocy eksterminowanej społeczności.

Aukcja, którą uruchomił Mister Rubber Poland 2017, to inicjatywna osób skupionych wokół Michała – Mr Rubber Poland 2017 i ma na celu zebranie jak największej kwoty z licytacji pamiątkowej figurki z historycznych (bo pierwszych) Wyborów MISTER RUBBER POLAND.

Do kogo trafią pieniądze zebrane podczas licytacji?

Pieniądze zebrane podczas licytacji pamiątkowej statuetki zostaną wpłacone na konto Fundacji Refform z siedzibą w Warszawie. Następnie fundacja przekaże je do organizacji The Russian LGBT network z siedzibą w Sankt Petersburgu jako wsparcie celowe dla mężczyzn homo- oraz biseksualnych w Czeczeni.

Czym jest organizacja którą chcemy wesprzeć?

Organizacja „Russian LGBT Network” – nie działa stricte na terenie Czeczeni – ze względu na bardzo specyficzny region i duże utrudnienia w działaniu tego typu organizacji w tym kraju. Jest to jednak organizacja która zapewnia pomoc Czeczenom w niebezpieczeństwie.

Organizacja ta otworzyła specjalną linię telefoniczną, na którą zgłaszać się mogą mężczyźni ze środowiska LGBT czujący realne zagrożenie ze strony aparatu państwa.

Jak przekazała Michałowi – Mister Rubber Poland 2017 w rozmowie bezpośredniej Svetlana Zakharova (Communications Manager w Russian LGBT Network) do tej pory organizacji udało się ewakuować ponad 40-stu dotkniętych represjami mężczyzn z terenu Czeczeni. Kolejnych 40-stu czeka na ich pomoc.

Jak Russian LGBT Network wykorzysta te środki

 • na pomoc przy relokacji zagrożonych osób (organizacja transportu, etc.)
 • na zapewnienie miejsca do zamieszkania po ewakuacji
 • na opiekę medyczną
 • na wsparcie psychologiczne
 • na opłaty administracyjne (np. tłumaczenie dokumentów wspieranych osób)
 • i na inne cele związane z pomocą

Więcej na temat organizacji znajdziesz tutaj: https://lgbtnet.org/en


REGULAMIN AUKCJI

 • Przedmiotem aukcji na https://www.facebook.com/events/1836346259950158/ jest statuetka zaprojektowana i wykonana z okazji wyborów Mr Rubber Poland 2017.
 • Licytację prowadzimy poprzez dodanie propozycji ceny (+Dodaj opcję…) którą chcesz zapłacić za statuetkę w sekcji „Proponowana cena PLN / your bit EUR ( 1 EUR = 4,2 PLN )” oraz zaznaczenie czarnej kropki obok dodanej opcji.
 • Zwycięzcą aukcji staje się osoba, która w momencie zakończenia wydarzenia – zgłosiła najwyższą cenę, którą jest chętna zapłacić za licytowany przedmiot.
 • Zwycięzca aukcji jest zobowiązany do przekazania zadeklarowanej kwoty na konto Fundacji Refform (wskazane w korespondencji po zakończeniu aukcji) w ciągu 24 godzin od zakończenia aukcji.
 • Szczegóły dotyczące przekazania statuetki zostaną uzgodnione ze zwycięzcą po zakończeniu aukcji oraz zaksięgowaniu wpłaty kwoty zaproponowanej podczas aukcji na koncie Fundacji Refform.

Dlaczego przez Fundację Refform?

Fundacja Refform, jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze pożytku publicznego wykonuje swoje działania zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez organ rejestrowy (sąd gospodarczy). W statucie Fundacji określono jej cele oraz zapisano, że terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej i zagranica.

W celu wykonania transakcji finansowej polegającej na przekazaniu pomocy instytucji lub osobie fizycznej należy dochować wszelkiej staranności i przejrzystości. Fundacja takową zapewni a zebrane z aukcji środki trafią zgodnie z ich przeznaczaniem.


Zakończenie akcji

W dniu 23 maja br. zakończyliśmy akcję licytacji pamiątkowej statuetki. Z aukcji uzyskaliśmy kwotę:

4600 zł

(słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100 gr) i kwota ta w całości zostanie przekazana na cel pomocy osobom prześladowanym w Czeczenii.