Posiedzenie Kapituły Fundacji Refform

W dniu 26 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie członków Kapituły Fundacji Refform powołanych Uchwałą Zarządu Fundacji w dniu 2 lutego 2024 r.

Na posiedzeniu nowo powołani członkowie, w drodze uchwał Kapituły Fundacji, wybrali spośród siebie osoby funkcyjne, które przez kolejne 4 lata będą piastowały następujące funkcje:

  • Przewodniczącego Kapituły Fundacji
  • Członków Kapituły Fundacji
  • Sekretarza Kapituły Fundacji
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • Sekretarza Komisji Rewizyjnej

Nowo powołani członkowie Kapituły otrzymają Akty Powołania i zgodnie z zapisami Statutu rozpoczęli kadencję w dniu powołania.