Program „Na zdrowie!”

Informacja o Programie

Jan Kochanowski w fraszce pisał:

Tam człowiek prawie
widzi na jawie
i sam to powie,
że nic nad zdrowie
ani lepszego,
ani droższego.

Prawie 450 lat od jego śmierci Mistrza Jana Kochanowskiego nikt nie śmie sprzeciwiać się temu, co napisał. Nie ma nic wspanialszego niż dobre zdrowie i choć w XXI wieku człowiek potrafi skuteczniej zadbać o siebie, stosuje liczne medykamenty i suplementy diety, uprawia sport a za styl życia przyjął stałą obecność na siłowni i w lokalach serwujących zdrowe jedzenie, to nadal nasi bliscy, kochani, przyjaciele, znajomi.  Sami chorujemy, czasem nawet chorujemy nieuleczalnie. Walczymy z chorobą ze wszystkich sił choć niestety z rożnymi skutkami.

Niestety, dwudziestopierwszowieczna medycyna nadal nie znajduje odpowiedzi na szereg pytań o szybkie wykrywanie, prawidłowe diagnozowanie, skuteczne leczenie i zapobieganie niektórym chorobom. Osoby chore cierpią zarówno fizycznie jak i psychicznie. Czasem tracą grunt pod nogami, życie komplikuje im się nagle i nawet jeśli w tym wszystkim całkiem dobrze sobie radzą tracą często zapał i energię do dalszej walki, czują się bezsilni i osamotnieni, dopada ich depresja.

W dniu 15 marca 2017 r. Polsat NEWS podał na swojej stornie Polskiej Agencji Prasowej:

Liczba chorych na nowotwory w Polsce w 2016 r. najprawdopodobniej po raz pierwszy zwiększyła się do 180 tys. – wynika z najnowszego raportu dotyczącego sytuacji pacjentów onkologicznych w naszym kraju.


Cel Programu „Na zdrowie!”

Celem programu jest pomoc osobom w trudnych momentach życiowych wynikających z przewlekłej choroby i/lub leczenia/hospitalizacji; osobom wymagającym konsultacji medycznych i prawnych; osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoc udzielana byłaby poprzez organizowanie doradztwa i konsultacji medycznych i prawnych, poprzez pośrednictwo w pozyskiwaniu sprzętu do rehabilitacji, współfinansowanie kosztów leczenia i/lub rehabilitacji, organizowanie wsparcia psychologicznego i/lub opieki mentalnej w trudnych momentach.

Darowizna

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i drugich. Fundacja – jako osoba prawna – może sama przekazać darowiznę innej organizacji lub osobie fizycznej. Dla darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z odliczenia podatkowego, wystarczający jest dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej, a w przypadku darowania rzeczy – dokument jej przekazania oraz dokument potwierdzający faktyczne wydatki związane z tą darowizną. Darczyńcy mogą także zażyczyć sobie spisania umowy darowizny, czyni się tak zazwyczaj w przypadku darowizn od przedsiębiorstw lub osób prawnych. Informacja o tym, w jaki sposób swoją darowiznę przelać na konto Fundacji REFFORM znajduje się pod tym linkiem <<<www>>> .

Cegiełka charytatywna

Jednym ze sposobu na pozyskiwania środków na Program jest sprzedaż cegiełek charytatywnych. Ponieważ zdrowie nie da się wycenić zatem nie można przypisać cegiełkom konkretnej wartości pieniężnej (ceny). Z tej racji są one bezcenne. Mogą być nabyte za każdą kwotę. Zostaną wydrukowane i udostępnione w siedzibach podmiotów współpracujących z Fundacją w celu ich sprzedaży. Będzie można także je zakupić poprzez Internet.

Nasze cegiełki

Kwestowanie, czyli gdzie możesz wrzucić swój pieniążek lub banknot

Kwesty publiczne to najczęstsza i najprostsza forma zbierania funduszy na konkretne działania programowe danej organizacji społecznej. Pierwsze dwie puszki będą dostępne w sklepach reFForm w Warszawie i Poznaniu. Fundacja planuje także pierwszą zbiórkę publiczną w dniu 9 września br. w Berlinie – awizacja i pozytywna odpowiedź z niemieckiego urzędu Der Regierende Bürgermeister von Berlin jest w posiadaniu Fundacji. Kolejne kwesty będą organizowane w porozumieniu z organizatorami innych przedsięwzięć dla środowiska LGBT+.

Procedura udzielenia pomocy

Pomoc zostaje przyzna na podstawie uchwały Zarządu Fundacji i po zaczerpnięciu opinii Kapituły Fundacji. Decyzję przyznaje się na podstawie złożonego wniosku, jego uzasadnienia, konkretnego stanu faktycznego osoby, która pomocą ma być objęta. Wniosek o udzielenie pomocy może złożyć zarówno osoba zainteresowana, najbliżsi, jak i osoby trzecie. W przypadku potrzeby ustalenia faktów Zarząd Fundacji może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie innych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji pomocowej.

Rozliczanie darowizn celowych i sprawozdawczość

Fundacja REFFORM zarejestrowana została w lutym 2017 roku dlatego pierwsze sprawozdania finansowe wykonane zostaną przez księgowość i Zarząd Fundacji do dnia 31 marca 2018 roku. Sprawozdania merytoryczne – w naszym przypadku do prezydent m. St. Warszawy i do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej – za rok 2017 zostaną złożone do końca 2018 roku.

Projekty wspierające

W celu pozyskania środków na prowadzenie Programu Fundacja przeprowadzi kilka projektów informacyjnych. Projekty te skierowane będą do środowiska LGBT+ i prowadzone będą na stronie internetowej Fundacji, w kanałach społecznych oraz w formie warsztatów i konferencji. W akcjach tych zwracać będziemy szczególną uwagę na fakt, że darczyńcy przekazując darowizny muszą mieć pewność, że ich środki są dysponowane w konkretny i zgody z założeniami Programu sposób. Ponadto darczyńcy instytucjonalni będą na stałe informowani o sposobi wydatkowania przekazanych środków. Do realizacji Programu Fundacja zapraszam wolontariuszy. Informacja o wolontariacie znajduje się na stronie <www>.


Dokumenty do pobrania:

Prezentacja – prospekt informacyjny Programu – <KLIKNIJ TUTAJ>
Information in English – <HERE>