Projekt Filadelfia

Fundacja REFFORM rozpoczyna kolejne przedsięwzięcie edukacyjno-informacyjne o nawie Projekt Filadelfia . Projekt skierowany jest do osób LGBT+ i ma na celu zwrócenie uwagi na rosnącą liczbę zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w środowisku a poprzez edukację i informację podniesienie świadomości i przeciwdziałanie fali zakażeń.

Naszym Partnerem w tym przedsięwzięciu będzie Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy:

Do grona konsultantów merytorycznych projektu przystąpiły:

  • dr n. med. Dorota Szadkowska-Rogowska
  • dr n. hum. Agnieszka Walendzik-Ostrowska