Razem Plus II – działamy

W marcu tego roku Fundacja REFFORM została zaproszona do zespołu złożonego z organizacji pozarządowych w celu realizacji zadania publicznego finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m. st. Warszawa w latach 2018-2020 a „Razem Plus II” – to nazwa projektu. W skład konsorcjum organizacji pozarządowych realizujących to zadanie wchodzi 7 organizacji:

 • Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” 
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”
 • Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
 • Stowarzyszenie Pomoc Socjalna
 • Fundacja Refform na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji
 • Stowarzyszenie Bears of Poland.

Szukając pomocy lub wsparcia skorzystaj z naszej oferty


Zapraszamy osoby fizyczne, instytucje i organy samorządowe do skorzystania z oferty RAZEM PLUS II

Oferujemy m. in.:

 • infolinię pomocową,
 • konsultacje dla osób nowo zdiagnozowanych HIV,
 • działanie grupy wsparcia dla osób żyjących z HIV,
 • zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla MSM,
 • punkty interwencyjne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • konsultacje dla gejów, osób biseksualnych i transseksualnych,
 • aktywizację zawodową.

Sprawdź pełną ofertę i skontaktuj się z wybraną organizacją pozarządową w ramach konsorcjum RAZEM PLUS II.


<<<Broszura informacyjna>>>