STANOWISKO ZARZĄDU I KAPITUŁY

OFICJALNE STANOWISKO ZARZĄDU I KAPITUŁY FUNDACJI REFFORM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA, BUDOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIOM I DYSKRYMINACJI W SPRAWIE NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH W POSTACI DOBREGO IMIENIA DOMINIKA HAAKA

W odpowiedzi na naruszanie dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, kwestionowanie kompetencji zawodowych poprzez zarzucanie niewłaściwego postępowania w sposób mogący narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu oraz deprecjonowania pracy Dominika Haaka, jako psychologa poprzez publikowanie niedopuszczalnych, napastliwych, znieważających oraz naruszających dobra osobiste wpisów w mediach społecznościowych oraz innych środkach przekazu, Fundacja Refform, działająca także w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji, stanowczo potępia te ataki oraz sprzeciwia się temu, by w debacie publicznej posługiwać się mową nienawiści.

Dominik Haak od listopada 2018 roku współpracuje z Fundacją Refform jako jeden z jej psychologów. W ramach współpracy udziela porad psychologicznych, odbywa spotkania i sesje terapeutyczne z naszymi podopiecznymi. Pomaga osobom LGBT+, które z racji rosnącej nietolerancji społecznej narażone są na przemoc i dyskryminację, a także znajdują się w grupie ryzyka zachorowań na depresję czy podjęcia prób samobójczych. W swojej pracy Dominik Haak wykazuje profesjonalizm i zaangażowanie, jakie powinny cechować zawodowego psychologa i terapeutę.

Nad atakami na jego dobre imię nie chcemy i nie możemy przejść obojętnie, dlatego wyrażając pełną solidarność z Dominikiem Haakiem stanowczo wzywamy do zaprzestania znieważania go oraz naruszania jego dóbr osobistych. Debatę publiczną powinna cechować pozbawiona agresji, merytoryczna wymiana opinii, a różnice w poglądach powinny być podstawą do rozwijania dyskusji w sposób cywilizowany i należny ludziom, którzy bez względu na opinie, światopogląd i wyznawane wartości są sobie równi w świetle prawa.

Zarząd i Kapituła Fundacji Refform

Warszawa, dn. 31 lipca 2019 r.