Tagi‘Ambasador’

Koordynator Projektu The Nest

W dniu 24 lipca br. Fundacja REFFORM podpisała umowę o współpracy z Kamilem –  Mister Rubber Poland 2018. Na jej mocy od dzisiaj polski Mister Rubber 2018 jest koordynatorem jednego z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji – Projektu The Nest. Mister Rubber Poland 2018 zwrócił się do Fundacji z pomysłami na rozwinięcie programu The Nest oraz z ofertą objęcia go swoim patronatem. Jako koordynator, ale i  Ambasador…