Tagi‘KFR’

Posiedzenie Kapituły Fundacji Refform

W dniu 26 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie członków Kapituły Fundacji Refform powołanych Uchwałą Zarządu Fundacji w dniu 2 lutego 2024 r. Na posiedzeniu nowo powołani członkowie, w drodze uchwał Kapituły Fundacji, wybrali spośród siebie osoby funkcyjne, które przez kolejne 4 lata będą piastowały następujące funkcje: Przewodniczącego Kapituły Fundacji Członków Kapituły Fundacji Sekretarza Kapituły Fundacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekretarza Komisji…