Tagi‘konferencja’

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja Zdrowia Psychicznego – od teorii do praktyki” odbedzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. w Warszawie. Poprowadzą ją pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Fundację REFFORM reprezentował będzie jeden z naszych psychologów – Pan Dominik Haak. Komitet naukowy Konfernecji: prof. Jan Czesław Czabała – przewodniczącyprof. APS,…