Tagi‘Na zdrowie’

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja Zdrowia Psychicznego – od teorii do praktyki” odbedzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. w Warszawie. Poprowadzą ją pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Fundację REFFORM reprezentował będzie jeden z naszych psychologów – Pan Dominik Haak. Komitet naukowy Konfernecji: prof. Jan Czesław Czabała – przewodniczącyprof. APS,…

Rozliczenie kwesty w Berlinie

Fundacja zakończyła kwestę w Berlinie i to zakończyła z sukcesem! Jak przypuszczaliśmy zainteresowanie Programem „Na zdrowie!” jest bardzo duże a goście spotkania środowiskowego, zarówno polscy, jak i zagraniczni, chętnie wrzucali swoje zaskórniaki do oplombowanych puszek. Kwestowało trzech polskich Misterów (Michał, Adam i Łukasz) a protokół z przeliczenia i przekazania zebranych środków dla Fundacji podpisali: W. Krysiak, R. Augustyn, M. Wargacki. Darczyńcy przekazali nam: 250,10 EURO…

Meldujemy gotowość do działania

Co konkretnie przygotowaliśmy Na około miesiąc przed rozpoczęciem oficjalnej kwesty podczas zlotu środowiskowego w Berlinie Fundacja osiągnęła gotowość do jej przeprowadzenia. Puszki kwestarskie są przygotowane, oklejone i ponumerowane. Formularze protokołów do przeliczenia zebranych funduszy w różnych walutach – wydrukowane. Cegiełki charytatywne dla każdego, kto wrzuci choćby przysłowiowy grosz – wydrukowane i zapakowane. Roll-up fundacyjny do podkreślenia naszej obecności także gotowy. Czas na pisanie przemówienia. W…