Tagi‘powitanie’

Powitanie

Szanowni Państwo, każda działalność publiczna w obszarze pożytku publicznego jest niezmiernie ważnym przedsięwzięciem. Zasadniczą jej cechą jest ukierunkowanie celów nie na Fundację czy jej pracowników a bezpośrednio na ludzi z zewnątrz (w tym na osoby fizyczne i prawne, na różne gremia, kluby, stowarzyszenia i inne fundacje). Zadaniem każdej fundacji jest działanie w obszarach zgodnych z celami działania oraz z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia, biznesowego know-how Fundatora oraz władz a wszystko…