Tagi‘prawo’

Świadomość prawa pomaga

Znajomość prawa oraz przepisów rozmaitych ustaw i kodeksów to domena prawników. Rzadko zdarza się, by tę wiedze zgłębiały osoby niezwiązane z prawnicza profesją. Jednak świadomość istnienia ponadczasowych zasad prawnych i ogólne ich rozumienie to naszym zdaniem obywatelski obowiązek. Dlatego właśnie Fundacja REFFORM włącza się w nurt uświadamiania ważnych przepisów, zasad, aktów prawnych, bo ich znajomość nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Co jeśli ci ktoś…

Wokanda Obywatelska

W ramach społecznej kontroli sądownictwa działa w Polsce Wokanda Obywatelska (prowadzona przez Fundację Court Watch), która jest wirtualną platformą wymiany informacji nt. planowanych rozpraw i posiedzeń sądowych w całym kraju. Każdy obywatel, który został wezwany przed oblicze sądu może zgłosić swoją rozprawę na portalu tej Fundacji i spróbować zapewnić sobie społeczną kontrolę nad tym, jak rozprawa się toczy. Samo zgłoszenie co prawda nie gwarantuje, że…

Mowa nienawiści: hejt w sieci

Hejt jest dzisiaj niestety zjawiskiem powszechnym. To nie oznacza, że należy na niego przymykać oko i godzić się na jego obecność. Najczęstszymi formami w jakich się objawia w tak zwanej przestrzeni publicznej są: zniewaga i zniesławienie. Zniewagą jest każde zachowanie uwłaczające godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy dla człowieka. Warto przypomnieć, że także w rozumieniu prawa cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym jego cześć,…

Instytucja osoby zaufania

Warto znać swoje prawa, gdyż ich nieznajomość niestety nas nie chroni anie też nie usprawiedliwia. Co do zasady mamy prawo do obecności publiczności na sali rozpraw lub – w przypadku gdy z jakichś przyczyn sprawa jest utajniona – mamy prawo do obecności dwóch osób przez nas wskazanych. Ponadto możliwy jest także udział organizacji społecznych, np. w procesie o dyskryminację możliwy będzie udział organizacji (Fundacji,…