Tagi‘Razem Plus II’

Warsztaty w ramach RAZEM PLUS II

Rozpoczynamy zbieranie zapisów do udziału w warsztatach prowadzonych w ramach konsorcjum RAZEM PLUS II przez Fundację REFFORM. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców Warszawy i dla grona osób MSM. Zbieramy grupę maks. 15-osobową na każdy warsztat –  liczy się kolejność zgłoszeń. Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia cyberseksu oraz stygmatyzacji. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze  zjawiskami stygmatyzacji oraz sfery cyberseksu, nauczyć rozpoznawać reakcję i pokazać, jak…

Spotkanie robocze RAZEM PLUS II

W dniu 4 września br. konsorcjum RAZEM PLUS II spotkało się tradycyjnie w siedzibie Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy na Złotej, by omówić bieżące sprawy dotyczące finansowania i rozliczania działalności skierowanej na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m. st. Warszawa w latach 2018-2020. Na ten cel konsorcjum uzyskało środki finansowe z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Na spotkaniu omówiono m. in. procedury komunikacji pomiędzy organizacjami członkowskimi konsorcjum,…

Razem Plus II – działamy

W marcu tego roku Fundacja REFFORM została zaproszona do zespołu złożonego z organizacji pozarządowych w celu realizacji zadania publicznego finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m. st. Warszawa w latach 2018-2020 a „Razem Plus II” – to nazwa projektu. W skład konsorcjum organizacji pozarządowych realizujących to zadanie wchodzi 7 organizacji: Zjednoczenie na Rzecz Żyjących…

Razem Plus II – czyli zespół wespół

„Organizacja pozarządowa, to organizacja działająca między strefą publiczną a prywatną: ani nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Termin ten odnosi się zazwyczaj do stowarzyszeń i fundacji, choć lista jednostek działających w sferze pozarządowej jest zdecydowanie dłuższa.” /cyt. za http://fakty.ngo.pl/ngo-a-opp /. Siła oddziaływania organizacji pozarządowej jest wypadkową wielu czynników, w tym specyfiki środowiska, na rzecz którego działa,…