Tagi‘sąd’

Wokanda Obywatelska

W ramach społecznej kontroli sądownictwa działa w Polsce Wokanda Obywatelska (prowadzona przez Fundację Court Watch), która jest wirtualną platformą wymiany informacji nt. planowanych rozpraw i posiedzeń sądowych w całym kraju. Każdy obywatel, który został wezwany przed oblicze sądu może zgłosić swoją rozprawę na portalu tej Fundacji i spróbować zapewnić sobie społeczną kontrolę nad tym, jak rozprawa się toczy. Samo zgłoszenie co prawda nie gwarantuje, że…

Cierpliwości nam nie brakuje

Już ponad 30 dni oczekujemy na decyzję sądu w sprawie rejestracji naszej Fundacji. Wciąż brak informacji o rozpatrzeniu wniosku. Dzisiaj otrzymaliśmy taką oto informację na zapytanie o statut naszego wniosku: Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku w artykule 20a mówi: „Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu”. Ciekawe…