Tagi‘sprawozdanie’

Sprawozdanie za 2019 rok

Jak co roku każda takie organizacje, jak fundacje i stowarzyszenia składają sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności. Sprawozdania finansowe są przesyłane do repozytorium dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości a merytoryczne – do organów nadzorujących – w naszym przypadku to Prezydent M. St. Warszawy oraz ministerstwo właściwe dla spraw społecznych. W 2019 roku Fundacja może pochwalić się następującymi wskaźnikami:…