The Nest – znajdź swoje gniazdo

Mamy przyjemność zakomunikować, że Fundacja REFFORM współpracując blisko z pomysłodawcami programu pomocowego The Nest – Maciejem Chojnackim, Grzegorzem Ośko i Michałem MIR21 oraz psychoterapeutą – Mirosławem Sikorą od dzisiaj uruchamia Program The Nest. Program ten ma na celu niesienie pomocy osobom LGBT+ trudno odnajdującym się w swoim otoczeniu, mającym kłopoty z identyfikacją swoich potrzeb, w tym potrzeb seksualnych, żyjących w warunkach małej lub ograniczonej akceptacji rodziny, bliskich i znajomych osób głównie poszukujących drogi na zrozumienie siebie samego i swoich zamiłowań.

Pomysł na uruchomienie programu powstał z prywatnych doświadczeń pomysłodawców a Fundacja REFFORM ubrała Program w formalne ramy podejmując uchwałę o rozpoczęciu jego inauguracji. W ramach statutowej działalności Fundacja może partycypować w pokryciu całości lub części kosztów ewentualnej pomocy psychoterapeutycznej.

Więcej o The Nest na stronie http://thenest.org.pl/