Wolontariat

Wolontariat Fundacji REFFORM

Idea wolontariatu

Cytując Wikipedię: „Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.” Najważniejsi w woluntariacie są ludzie i ich umiejętności oraz chęć i dobrowolne zaangażowanie w pracę społeczną. Wolontariat powinien być istotną częścią każdej organizacji działającej w sferze pożytku publicznego i dla jego dobra.

Rozwijając swoje działania Fundacja REFFORM chce postawić na osoby aktywnie działające społecznie, chcące mieć swój w wkład w realizację celów Fundacji, dla której podejmują się wolontariatu i dla których ważnym jest zarówno praca dla dobra ogółu, jak i satysfakcja ze swojego wkładu w dobro publiczne. Praca wolontariuszy jest prawem chroniona i zasługuje na najwyższy szacunek.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zarządu Fundacji z dnia 24 kwietnia 2017 roku powołaliśmy do życia Wolontariat Fundacji REFFORM (WFR).

Jeśli chcesz pracować, jako Wolontariusz w naszej Fundacji:

  1. zapoznaj się z Regulaminem Wolontariatu
  2. zgłoś się wysyłając mail pod adres biura Fundacji
  3. prześlij nam listy polecające /rekomendacje/ od min. 2 osób fizycznych lub 1 osoby prawnej (pracodawcy, szkoły lub innej organizacji społecznej) na adres e-mail biuro@fundacjarefform.pl (w formie zeskanowanego dokumentu)

Zarządu Fundacji rezerwuje sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydaturami, których zaprosi na spotkanie w celu poprowadzenia dalszej kwalifikacji.Zapraszamy do lektury tekstu o wolontariacie.