Zdecyduj o swoim 1% z podatku za 2021 r. już teraz!

Szanowne Osoby!

Po raz kolejny przychodzi mi serdecznie Was prosić o przekazanie swojego 1% z podatku za 2021 rok. Ów 1% ma ogromną moc. Dlaczego? Bo co roku z tych środków zapewniamy pomoc psychologiczną, prawną a także rehabilitacyjną tym, którym pomoc jest pilnie potrzeba.

W roku 2021 przybyło Fundacji 8 podopiecznych osób. Korzystają lub korzystały te osoby ze wsparcia współpracujących z Fundacją psychologów, prawników. W przypadku dwóch osób – także z usług fachowej pomocy rehabilitacyjnej (w tym jedna osoba onkologiczna).

W działalności Fundacja REFFORM zawsze kładzie nacisk na przejrzystość finansów i działań. Dlatego każdego zainteresowanego naszymi sprawozdaniami finansowymi proszę o zajrzenie na stronę Sprawozdania merytoryczne i finansowe, gdzie znajdują się wszystkie zatwierdzone sprawozdania z wyszczególnieniem wydatków i wpływów. Pokazane są tam też darowizny, jakie otrzymujemy. Jawność i dostępność do tych informacji jest dla nas bardzo ważna.

Będziemy Wam bardzo wdzięczni pamiętanie o nas przy rozliczeniach PIT-u za 2021 rok!

Z pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami na cały 2022 rok,

/-/ Robert Strzelecki

Fundator – Prezes Zarządu Fundacji REFFORM


Jak przekazać 1% za 2021 rok?

W Nowym Roku zapraszam do przekazywania swojego 1% w taki sam sposób, tj. za pośrednictwem naszej zaprzyjaźnionej organizacji – Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy. Oto, jak to zrobić:

W odpowiednim swoim PIT należy wybrać rubryki z „Wnioskiem o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” i tam wskazać organizację.

UWAGA: w rubryce 137. Numer KRS należy wpisać dokładnie numer 0000319790 – to jest numer KRS Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, które użycza nam swojego konta do zbierania środków finansowych.

Wpisanie naszego KRS skutkować będzie odrzuceniem prośby lub wezwaniem do złożenia korekty.

W rubryce 139. Cel szczegółowy 1%: wystarczy wpisać REFFORM lub FUNDACJA REFFORM.

Tylko tyle i AŻ TYLE!