Zmiany w organach Fundacji

Początek roku 2021 w życiu Fundacji przyniósł dwie zmiany. Obie dotyczą spraw personalnych.

Miło mi zakomunikować, że do grona członków Kapituły Fundacji dołączył Kamil Podogrocki – społecznik i organizator przedsięwzięć integracyjnych. W roku 2018 Kamil Podogrocki został pierwszym woluntariuszem a następnie Ambasadorem flagowego Programu The Nest im. Macieja Chojnackiego.

W skład Komisji Rewizyjnej wszedł członek Kapituły Fundacji a od teraz także wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Szymon Kiełpiński. Komisja Rewizyjna zyskuje kolejnego fachowca o doskonałym zmyśle organizacyjnym, wprawnym oku i nienagannej polszczyźnie.


Kapituła Fundacji jest organem doradczym Zarządu Fundacji. Jej członkowie mają istotny wpływ na misję, realizację celów, współpracę z innymi podmiotami. Realizują zadania statutowe wspierając w działaniach Zarząd Fundacji.

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli w Fundacji, jej członkowie zgłoszeni są do Krajowego Rejestru Sądowego. Komisja Rewizyjna wypełnia zadania kontrole w zakresie gospodarki finansowe, materiałowej i realizacji założonych celów.