Zmiany w Statucie Fundacji REFFORM zatwierdzone

Po ponad 4 latach działalności Fundacji REFFORM (rejestracja nastąpiła w dniu 21.02.2017 roku) Zarząd oraz Kapituła Fundacji postanowiły zmienić niektóre zapisy Statutu czyniąc go jeszcze bardziej przejrzystym i nadając niektórym zapisom pełniejsze znaczenie.

Dodatkowo, z uwagi na przeniesienie siedziby Fundacji w inne miejsce, Krajowy Rejestr Sądowy także ujawnił nowy adres Fundacji.

Łącznie dokonano 21 zmian (merytorycznych oraz kosmetycznych związanych ze stylistyką zapisów) w następujących paragrafach:

 1. § 4 pkt 2
 2. § 7 pkt 2
 3. § 8
 4. § 10
 5. § 11
 6. § 12 pkt 1 lit. c
 7. § 15
 8. § 18
 9. § 19 pkt 2
 10. § 23 pkt 3
 11. § 23 pkt 4 lit. b
 12. § 23 pkt 5
 13. § 25
 14. § 25 pkt 2
 15. § 27 pkt 5
 16. § 29 pkt 4
 17. § 29 pkt 5
 18. § 29 pkt 7
 19. § 32
 20. § 33
 21. § 34

Tym samym postanowieniem sąd rejestrowy zmienił adres siedziby Fundacji.

Nowy adres siedziby Fundacji:

FUNDACJA REFFORM
Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa

Link do tekstu jednolitego nowego Statutu <<< tutaj >>>