Uchwały

Fundatora:

 • Fundatora z dnia 9 kwietnia 2016 r. o powołaniu do Zarządu Fundacji

Kapituły Fundacji:

 • Nr 1 – Kapituły Fundacji z dnia 3 marca 2017 r. o wyznaczeniu osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • Nr 2 – Kapituły Fundacji z dnia 16 czerwca 2017 r. o uruchomieniu Programu „Na Zdrowie” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • Nr 3 – Kapituły Fundacji z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu „Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom

Zarządu Fundacji:

 • Nr 1 – Zarządu Fundacji z dnia 12 kwietnia 2016 r. o przyjęciu Statutu Fundacji
 • Nr 2 – Zarządu Fundacji z dnia 27 lutego 2017 r. o powołaniu osób w skład Kapituły Fundacji
 • Nr 3 – Zarządu Fundacji z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • Nr 4 – Zarządu Fundacji z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji imprez integracyjnych w 2017 roku
 • Nr 5 – Zarządu Fundacji z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania woluntariatu i przyjęcia Regulaminu Wolontariatu
 • Nr 6 – Zarządu Fundacji z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie opłaty za 3. Fetish Camp
 • Nr 7 – Zarządu Fundacji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy prześladowanym osobom LGBT w Czeczenii za pomocą innej NGO
 • Nr 8 – Zarządu Fundacji z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu „Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom