Uchwały

Fundatora:

 • Fundatora z dnia 9 kwietnia 2016 r. o powołaniu do Zarządu Fundacji

Kapituły Fundacji:

 • Nr 1 – Kapituły Fundacji z dnia 3 marca 2017 r. o wyznaczeniu osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • Nr 2 – Kapituły Fundacji z dnia 16 czerwca 2017 r. o uruchomieniu Programu „Na Zdrowie” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • Nr 3 – Kapituły Fundacji z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu „Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • Nr 4 – Kapituły Fundacji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na opłacenie prelegentów warsztatów podczas obozu integracyjnego w m. Tresna w dn. 31.05 – 03.06.2018 r.
 • Nr 5 – Kapituły Fundacji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyboru osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej

Zarządu Fundacji:

 • Nr 01 – Zarządu Fundacji z dnia 12 kwietnia 2016 r. o przyjęciu Statutu Fundacji
 • Nr 02 – Zarządu Fundacji z dnia 27 lutego 2017 r. o powołaniu osób w skład Kapituły Fundacji
 • Nr 03 – Zarządu Fundacji z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • Nr 04 – Zarządu Fundacji z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji imprez integracyjnych w 2017 roku
 • Nr 05 – Zarządu Fundacji z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania woluntariatu i przyjęcia Regulaminu Wolontariatu
 • Nr 06 – Zarządu Fundacji z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie opłaty za 3. Fetish Camp
 • Nr 07 – Zarządu Fundacji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy prześladowanym osobom LGBT w Czeczenii za pomocą innej NGO
 • Nr 08 – Zarządu Fundacji z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu „Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • Nr 09 – Zarządu Fundacji z dnia 10 września 2017 roku w sprawie opłaty za udział w Fetish Camp w dniu 22-24 IX 2017 r. dla osób prowadzących warsztaty/pokazy
 • Nr 10 – Zarządu Fundacji z dnia 4 października 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu aukcji charytatywnej Kalendarza na 2018 rok
 • Nr 11 – Zarządu Fundacji z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania programu pomocowego i funduszu integracyjnego
 • Nr 12 – Zarządu Fundacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie prowadzenia rachunków technicznych w koncie bankowym
 • Nr 13 – Zarządu Fundacji z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uczestnictwa w 4. zlocie integracyjnym w m. Tresna w dniach 31 V – 3 VI 2018 r.
 • Nr 14 – Zarządu Fundacji z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych
 • Nr 15 – Zarządu Fundacji z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Fundacji
 • Nr 16 – Zarządu Fundacji z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia kadencji Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • Nr 167 – Zarządu Fundacji z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia domeny internetowej i opłacenia składki rocznej