Władze

Fundator

Robert Strzelecki


Zarząd Fundacji

Robert Strzelecki – prezes
Marcin Fröhlich – wiceprezes


Kapituła Fundacji

Przemysław Starosta – przewodniczący Kapituły
Cezary Stawecki – sekretarz Kapituły
Szymon Kiełpiński – członek Kapituły


Komisja Rewizyjna

Marcin Zamorowski – członek Kapituły – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Roman Kubera – członek Kapituły – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rafał Nowak – członek Kapituły – sekretarz Komisji Rewizyjnej


Honorowi Członkowie Kapituły Fundacji

Michał Marczak (kadencja: 23 X 2018 – 20 X 2019)
Kamil Podogrocki (kadencja: 16 VII 2019 – 16 VII 2020)