Władze

Fundator

Robert Strzelecki


Zarząd Fundacji

Robert Strzelecki – prezes
Marcin Fröhlich – wiceprezes


Kapituła Fundacji

Przemysław Starosta – przewodniczący (kadencja: do dnia 22.01.2024)
Cezary Stawecki – sekretarz (kadencja: do dnia 22.01.2024)
Szymon Kiełpiński – członek (kadencja: do dnia 22.01.2024
Rafał Nowak – członek (kadencja: do dnia 22.01.2024)
Kamil Podogrocki – członek (kadencja: do dnia 22.01.2024)
Marcin Zamorowski – członek (kadencja: do dnia 22.01.2024)


Komisja Rewizyjna

Marcin Zamorowski – przewodniczący (kadencja: do dnia 22.01.2024)
Szymon Kiełpiński – wiceprzewodniczący (kadencja: do dnia 22.01.2024)
Rafał Nowak – sekretarz (kadencja: do dnia 22.01.2024)


Honorowi Członkowie Kapituły Fundacji

Michał Marczak (kadencja: 23 X 2018 – 22 X 2019)
Kamil Podogrocki (kadencja: 16 VII 2019 – 15 VII 2020)
Grzegorz Ośko (kadencja: 21 IV 2022 – 20 IV 2023)