Cegiełka charytatywna

Jednym ze sposobów wspierania działań organizacji pozarządowej jest zakup cegiełek charytatywnych. Fundacja REFFORM przygotowała cegiełki o wartości 100 zł, 250 zł i 500 zł – każda o rozmiarze 180 mm x 100 mm, drukowana na papierze kredowym, matowym o gramaturze 300 g.

Jeśli chcesz nabyć cegiełkę charytatywną Fundacji REFFORM wpłać na konto Fundacji wybraną kwotę i skontaktuj się z nami poprzez email w celu ustalenia odbioru cegiełki. Jest także możliwość otrzymania cegiełki od ręki w siedzibie Fundacji z zapłatą na miejscu poprzez fundacyjny terminal płatniczy.

Numer rachunku bankowego:
PL23 1140 2004 0000 3602 7671 2428

w tytule przelewu należy wpisać: cegiełka xxx zł – gdzie „xxx” oznacza odpowiednio wartość wybranej cegiełki


Wartość cegiełki: 100 zł
Cegiełka przekazana jest Darczyńcy w sposób ustalony w korespondencji.


Wartość cegiełki: 250 zł
Cegiełka przekazana jest Darczyńcy wraz ze specjalnym, numerowanym certyfikatem.


Wartość cegiełki: 500 zł
Cegiełka przekazana jest Darczyńcy wraz ze specjalnym, numerowanym certyfikatem oraz oznaką Fundacji.


PRZEKAZUJĄC DATEK NA FUNDACJĘ REFFORM WSPIERASZ PROMOCJĘ ZDROWIA
ORAZ DZIAŁANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE

ZA WSZELKIE WSPARCIE FINANSOWE NASZYCH DZIAŁAŃ – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


Uwaga: 

Sprzedaż cegiełek–  ze względu na ich specyfikę, nie można uznać za świadczenie usług. Cegiełki – same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb – nie stanowią więc autonomicznego świadczenia, a świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi. W konsekwencji sprzedaż cegiełek Fundacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie są one towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, ani też nie spełniają definicji usługi zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy

Dobrowolne wpłaty (darowizny) na rzecz różnego rodzaju organizacji organizujących zbiórki pieniężne (w tym na cele charytatywne) nie podlegają więc opodatkowaniu VAT. Przy czym brak konieczności opodatkowania tego rodzaju czynności dotyczy zarówno podmiotów dokonujących wpłat, jak i podmiotów otrzymujących wpłaty. Takie samo rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy wpłaty są przekazywane w drodze zakupu cegiełek. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grudnia 2010 r. (sygn. ILPP1/443-1034/10-4/NS).