Jak przekazać darowiznę?

Poniższy materiał przygotowano na podstawie materiału zawartego na stronie http://poradnik.ngo.pl/darowizny .


Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z ofiarności zarówno jednych, jaki i drugich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organizacji.

Na jaki cel można przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać na dowolnie wybrane działanie statutowe organizacji (np. opłaty za telefon, zakup sprzętu komputerowego, program fundacyjny, itd.). Jeśli jednak chcemy skorzystać z ulgi z racji przekazania darowizny, wówczas podstawą przyjmowania darowizny przez organizację są cele, dla których została ona powołana (zapisane w jej statucie).

Cele, na które można przekazać darowiznę podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania, muszą mieścić się w spisie określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to bardzo szeroka lista i w praktyce trudno znaleźć organizację, której cele statutowe by poza nią wykraczały.


Czy darowiznę przekazywać można jedynie organizacji pożytku publicznego (OPP)?

Posiadanie statusu OPP nie jest konieczne, aby móc dostać darowiznę. Darowiznę może otrzymać każda organizacja, która została zarejestrowana w sądzie (czyli ma osobowość prawną) – stowarzyszenie lub fundacja.

Nie muszą one mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie. Informacje o tym, jakie to cele znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4).


Umowa darowizny czy wystarczy dowód przelewu?

Dla darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z odliczenia podatkowego, wystarczający jest dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej, a w przypadku darowania rzeczy – dokument jej przekazania oraz dokument potwierdzający faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


Jak przelać darowiznę na konto Fundacji przelewem bankowym?

Wystarczy wykonać przelew bankowy na numer konta: IBAN: PL23114020040000360276712428 – a dla przelewów zagranicznych i w walutach obcych dodatkowo BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK  – w tytule przelewu podać:  darowizna na cele statutowe (lub jeśli jest inny cel, to prosimy w wskazanie na jaki cel).


Jak przelać darowiznę na konto Fundacji poprzez PayPal?

lub skorzystaj z opcji płatności poprzez PayPal (w polskich złotych) klikając w ikonę „Przekaż darowiznę”: