Maciej Chojnacki – Patron Programu The Nest

Maciej Chojnacki urodził się w 1977 roku w miejscowości Dzierzgoń na Pomorzu. Studiował m. in. na Wydziale Grafiki i Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Był stypendystą Wydziału Scenografii The Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie i Sant Gallen Hochschule w Szwajcarii.

Współpracował z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Narodowym i Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem im. S. Jaracza w Łodzi, Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Rozrywki w Chorzowie czy gdańskim Teatrem Dada von Bzdülöw.

Maciej Chojnacki był laureatem wielu nagród artystycznych.

W roku 2016 zdobył uznanie fetyszowej społeczności LGBT+ w Polsce otrzymując tytuł Mister Leather Poland 2016. Jako Mister Leather Poland wielokrotnie reprezentował Polskę w przedsięwzięciach fetyszowych poza granicami, integrował polską scenę fetyszową, był jurorem oraz współorganizatorem konkursów i przedsięwzięć fetyszowych. Był także darczyńcą i aktywnym promotorem Fundacji REFFORM.

Maciej Chojnacki był jedynym z pomysłodawców i twórców programu pomocowego Fundacji REFFORM pod nazwą „The Nest”, który powstał w 2017 roku. Program skierowany jest do osób poszukujących wsparcia psychologicznego lub prawnego, do osób w trudnej życiowej sytuacji. Jest twórcą logotypu Programu The Nest.

Maciej Chojnacki odszedł od nas w dniu 30 lipca 2019 roku.

Kapituła i Zarząd Fundacji podjęli decyzję o nazwaniu Programu The Nest jego imieniem.