Uchwały


Fundatora:

 • Fundatora z dnia 09 kwietnia 2016 r. o powołaniu do Zarządu Fundacji

Kapituły Fundacji:

 • Nr 1 – Kapituły Fundacji z dnia 03 marca 2017 r. o wyznaczeniu osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • Nr 2 – Kapituły Fundacji z dnia 16 czerwca 2017 r. o uruchomieniu Programu “Na Zdrowie” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • Nr 3 – Kapituły Fundacji z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu “Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • Nr 4 – Kapituły Fundacji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na opłacenie prelegentów warsztatów podczas obozu integracyjnego w m. Tresna w dn. 31.05 – 03.06.2018 r.
 • Nr 5 – Kapituły Fundacji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyboru osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • Nr 6 – Kapituły Fundacji z dnia 20 października 2018 r. o rejestracji znaków towarowych, o uchwale o honorowym członkostwie w Kapitule Fundacji, o umowie dwustronnej pomiędzy FR i BOP
 • Nr 7 – Kapituły Fundacji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wniosku Zarządu Fundacji o nadaniu tytułu Honorowego Członka Kapituły

Zarządu Fundacji:

 • Nr 01 – Zarządu Fundacji z dnia 12 kwietnia 2016 r. o przyjęciu Statutu Fundacji.
 • Nr 02 – Zarządu Fundacji z dnia 27 lutego 2017 r. o powołaniu osób w skład Kapituły Fundacji.
 • Nr 03 – Zarządu Fundacji z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie powołania osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
 • Nr 04 – Zarządu Fundacji z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji imprez integracyjnych w 2017 roku.
 • Nr 05 – Zarządu Fundacji z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania woluntariatu i przyjęcia Regulaminu Wolontariatu.
 • Nr 06 – Zarządu Fundacji z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie opłaty za 3. Fetish Camp.
 • Nr 07 – Zarządu Fundacji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy prześladowanym osobom LGBT w Czeczenii za pomocą innej NGO.
 • Nr 08 – Zarządu Fundacji z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu “Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom.
 • Nr 09 – Zarządu Fundacji z dnia 10 września 2017 roku w sprawie opłaty za udział w Fetish Camp w dniu 22-24 IX 2017 r. dla osób prowadzących warsztaty/pokazy.
 • Nr 10 – Zarządu Fundacji z dnia 04 października 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu aukcji charytatywnej Kalendarza na 2018 rok.
 • Nr 11 – Zarządu Fundacji z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie powołania programu pomocowego i funduszu integracyjnego.
 • Nr 12 – Zarządu Fundacji z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie prowadzenia rachunków technicznych w koncie bankowym.
 • Nr 13 – Zarządu Fundacji z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uczestnictwa w 4. zlocie integracyjnym w m. Tresna w dniach 31 V – 3 VI 2018 r.

 • Nr 14 – Zarządu Fundacji z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.
 • Nr 15 – Zarządu Fundacji z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Fundacji.
 • Nr 16 – Zarządu Fundacji z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia kadencji Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
 • Nr 17 – Zarządu Fundacji z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia domeny internetowej i opłacenia składki rocznej.
 • Nr 18 – Zarządu Fundacji z dnia 25 maja 2018 roku o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (21.02.2017 – 31.12.2017) oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2017 r.
 • Nr 19 – Zarządu Fundacji z dnia  07 lipca 2018 roku w sprawie podpisania porozumienia o prowadzeniu Programu The Nest przez woluntariusza.
 • Nr 20 – Zarządu Fundacji z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie darowizny dla Fundacji Cicha Tęcza.
 • Nr 21 – Zarządu Fundacji z dnia 17 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia rezygnacji z funkcji członka Kapituły Fundacji.
 • Nr 22 – Zarządu Fundacji z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Fundacji.
 • Nr 23 – Zarządu Fundacji z dnia 22 października 2018 r. [NIEJAWNA]
 • Nr 24 – Zarządu Fundacji z dnia 22 października 2018 r. w sprawie tytułu Honorowego Członka Kapituł Fundacji.
 • Nr 25 – Zarządu Fundacji z dnia 26 października 2018 r. o powołaniu Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • Nr 26 – Zarządu Fundacji z dnia 29 października 2018 r. o powołaniu przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce.
 • Nr 27 – Zarządu Fundacji z dnia 07 listopada 2018 r. o powołaniu osób funkcyjnych Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce.
 • Nr 28 – Zarządu Fundacji z dnia 12 listopada 2018 r. o przekształceniu konta pomocniczego na rzecz organizacji Wyborów Multifetyszowych w Polsce.
 • Nr 29 – Zarządu Fundacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla MSM.

 • Nr 30 – Zarządu Fundacji z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów przejazdu i zakwaterowania.
 • Nr 31 – Zarządu Fundacji z dnia 28 lutego 2019 r. o przeksięgowaniu środków finansowych.
 • Nr 32 – Zarządu Fundacji z dnia 10 marca 2019 r. o przeznaczeniu środków na zakup sprzętu do badań.
 • Nr 33 – Zarządu Fundacji z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przeznaczeniu środków finansowych na obsługę Warsaw Fetish Weekend.
 • Nr 34 – Zarządu Fundacji z dnia 31 maja 2019 r. o refundacji wydatków poniesionych w związku z Uchwała nr 33/ZFR z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • Nr 35 – Zarządu Fundacji z dnia 24 czerwca 2019 r. o przedłużeniu kadencji Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
 • Nr 36 – Zarządu Fundacji z dnia 16 lipca 2019 r. o nadaniu tytułu Honorowego Członka Kapituł Fundacji.
 • Nr 37 – Zarządu Fundacji z dnia 04 sierpnia w sprawie nazwy Programu The Nest.
 • Nr 38 – Zarządu Fundacji z dnia 12 listopada 2019 r. o organizacji aukcji charytatywnej Kalendarza na 2020 rok na social mediach.
 • Nr 39 – Zarządu Fundacji z dnia 14 grudnia 2019 r. o celach i obszarach działania Fundacji na rok 2020.
 • Nr 40 – Zarządu Fundacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udziału Komisji Rewizyjnej w czynnościach kontrolnych w m. Warszawa.

 • Nr 41 – Zarządu Fundacji z dnia 10 lutego 2020 r. w o powołaniu na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • Nr 42 – Zarządu Fundacji z dnia 2 marca 2020 r. w o powołaniu na członków Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • Nr 43 – Zarządu Fundacji z dnia 31 marca 2020 r. w o przedłużeniu kadencji Kapituły oraz Komisji Rewizyjnej
 • Nr 44 – Zarządu Fundacji z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla podopiecznego M022/2020
 • Nr 45 – Zarządu Fundacji z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla podopiecznego M024/2020

Uchwały Specjalne:

 • Uchwała Specjalna nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie powołania Programu Filadelfia.
 • Uchwała Specjalna nr 2 Zarządu Fundacji z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie określenia celów i obszarów działania w 2019 roku.
 • Uchwała Specjalna nr 3 Zarządu Fundacji z dnia 12 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2018.
 • Uchwała Specjalna nr 4 Zarządu Fundacji z dnia 30 czerwca 2020 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na działalność statutową.