Uchwały


Fundatora:

 • Fundatora z dnia 9 kwietnia 2016 r. o powołaniu do Zarządu Fundacji

Kapituły Fundacji:

 • nr 1 z dnia 3 marca 2017 r. o wyznaczeniu osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • nr 2 z dnia 16 czerwca 2017 r. o uruchomieniu Programu „Na Zdrowie” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • nr 3 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu „Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • nr 4 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na opłacenie prelegentów warsztatów podczas obozu integracyjnego w m. Tresna w dn. 31.05 – 03.06.2018 r.
 • nr 5 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyboru osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • nr 6 z dnia 20 października 2018 r. o rejestracji znaków towarowych, o uchwale o honorowym członkostwie w Kapitule Fundacji, o umowie dwustronnej pomiędzy FR i BOP
 • nr 7 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wniosku Zarządu Fundacji o nadaniu tytułu Honorowego Członka Kapituły
 • nr 8 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie dymisji członka Komisji Rewizyjnej
 • nr 9 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania nowych członków Kapituły Fundacji
 • nr 10 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania nowych członków Kapituł Fundacji, reorganizacji składu Kapituły Fundacji oraz wyboru osób funkcyjnych Kapituły Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej
 • nr 11 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie posiedzeń i zebrań online Kapituły Fundacji
 • nr 12 z dnia 23 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zapisu w Statucie Fundacji o okresie kadencji członków Kapituły Fundacji
 • nr 13 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku Zarządu Fundacji o nadanie tytułu Honorowego Członka Kapituły Fundacji

 • nr 1 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Sekretarza Kapituły
 • nr 2 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

Zarządu Fundacji:

 • nr 01 z dnia 12 kwietnia 2016 r. o przyjęciu Statutu Fundacji

 • nr 02 z dnia 27 lutego 2017 r. o powołaniu osób w skład Kapituły Fundacji
 • nr 03 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania osób funkcyjnych Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • nr 04 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji imprez integracyjnych w 2017 roku
 • nr 05 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania woluntariatu i przyjęcia Regulaminu Wolontariatu
 • nr 06 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie opłaty za 3. Fetish Camp
 • nr 07 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy prześladowanym osobom LGBT w Czeczenii za pomocą innej NGO
 • Nr 08 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie uruchomienia programu „Na zdrowie!” i kwesty pieniężnej podczas Folsom
 • nr 09 z dnia 10 września 2017 roku w sprawie opłaty za udział w Fetish Camp w dniu 22-24 IX 2017 r. dla osób prowadzących warsztaty/pokazy
 • nr 10 z dnia 4 października 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu aukcji charytatywnej Kalendarza na 2018 rok
 • nr 11 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania programu pomocowego i funduszu integracyjnego
 • nr 12 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie prowadzenia rachunków technicznych w koncie bankowym
 • nr 13 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uczestnictwa w 4. zlocie integracyjnym w m. Tresna w dniach 31 V – 3 VI 2018 r.

 • nr 14 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.
 • nr 15 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Fundacji.
 • nr 16 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia kadencji Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
 • nr 17 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia domeny internetowej i opłacenia składki rocznej.
 • nr 18 z dnia 25 maja 2018 roku o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (21.02.2017 – 31.12.2017) oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2017 r.
 • nr 19 z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie podpisania porozumienia o prowadzeniu Programu The Nest przez woluntariusza
 • nr 20 z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie darowizny dla Fundacji Cicha Tęcza
 • nr 21 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia rezygnacji z funkcji członka Kapituły Fundacji
 • nr 22 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Fundacji
 • nr 23 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rejestracji znaku towarowego
 • nr 24 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie tytułu Honorowego Członka Kapituł Fundacji
 • nr 25 z dnia 26 października 2018 r. o powołaniu Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • nr 26 z dnia 29 października 2018 r. o powołaniu przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • nr 27 z dnia 07 listopada 2018 r. o powołaniu osób funkcyjnych Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • nr 28 z dnia 12 listopada 2018 r. o przekształceniu konta pomocniczego na rzecz organizacji Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • nr 29 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla MSM

 • nr 30 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów przejazdu i zakwaterowania.
 • nr 31 z dnia 28 lutego 2019 r. o przeksięgowaniu środków finansowych.
 • nr 32 z dnia 10 marca 2019 r. o przeznaczeniu środków na zakup sprzętu do badań.
 • nr 33 z dnia 10 kwietnia 2019 r. o przeznaczeniu środków finansowych na obsługę Warsaw Fetish Weekend.
 • nr 34 z dnia 31 maja 2019 r. o refundacji wydatków poniesionych w związku z Uchwała nr 33/ZFR z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 • nr 35 z dnia 24 czerwca 2019 r. o przedłużeniu kadencji Kapituły Fundacji i Komisji Rewizyjnej.
 • nr 36 z dnia 16 lipca 2019 r. o nadaniu tytułu Honorowego Członka Kapituł Fundacji.
 • nr 37 z dnia 04 sierpnia w sprawie nazwy Programu The Nest.
 • nr 38 z dnia 12 listopada 2019 r. o organizacji aukcji charytatywnej Kalendarza na 2020 rok na social mediach.
 • nr 39 z dnia 14 grudnia 2019 r. o celach i obszarach działania Fundacji na rok 2020.
 • nr 40 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udziału Komisji Rewizyjnej w czynnościach kontrolnych w m. Warszawa.

 • nr 41 z dnia 10 lutego 2020 r. o powołaniu na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • nr 42 z dnia 2 marca 2020 r. o powołaniu na członków Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • nr 43 z dnia 31 marca 2020 r. o przedłużeniu kadencji Kapituły oraz Komisji Rewizyjnej
 • nr 44 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla podopiecznego M022/2020
 • nr 45 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej dla podopiecznego M024/2020
 • nr 46 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie
 • nr 47 z dnia 30 października 2020 r. o organizacji Aukcji Charytatywnej w serwisie społecznościowym i zatwierdzenia treści
  Regulaminu Aukcji Charytatywnej Kalendarza Fetyszowego na 2021 r.
 • nr 48 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenie celów działania w 2021 roku
 • nr 49 z dnia 18 grudnia 2020 r. stwierdzenia ustania członkostwa w organie nadzorczym

 • nr 50 z dnia 22 stycznia 2021 r. o przedłużeniu kadencji Kapituł Fundacji i Komisji Rewizyjnej
 • nr 51 z dnia 23 stycznia 2021 r. o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej i Kapituły Fundacji
 • nr 52 z dnia 5 lutego 2021 roku o asygnowaniu środków finansowych w celu zapewnienia pomocy podopiecznemu M028/2021
 • nr 53 z dnia 11 lutego 2021 roku o przeznaczeniu środków finansowych na zrzutkę internetową dla X029/2021
 • nr 54 z dnia 11 marca 2021 r. o zmianie adresu siedziby Fundacji REFFORM
 • nr 55 z dnia 19 maja 2021 r. o zapewnieniu profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej dla osoby podopiecznej dla osoby podopiecznej
 • nr 56 z dnia 1 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji Aukcji Charytatywnej w serwisie społecznościowym i zatwierdzenia treści Regulaminu Aukcji Charytatywnej Kalendarza Fetyszowego na 2022 r.
 • nr 57 z dnia 9 sierpnia 2021 r. o zapewnieniu profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej dla osoby podopiecznej
 • nr 58 z dnia 22 października 2021 r. o utworzeniu Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego i powołaniu osób funkcyjnych
 • nr 59 z dnia 22 października 2021 r. o kadencji Kapituły i Komisji Rewizyjnej

 • nr 60 z dnia 18 stycznia 2022 roku o asygnowaniu środków finansowych na pomoc osobie chorej
 • nr 61 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie odnowienia powołania przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wyborów Multifetyszowych w Polsce
 • nr 62 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie pomocy dla Ukrainy
 • nr 63 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie pokrycia kosztów delegacji do m. Pokrzywna
 • nr 64 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie pokrycia kosztów delegacji do m. Pokrzywna
 • nr 65 z dnia 7 maja 2022 r. w sprawie wniosku Polish Mister Leather 2019
 • nr 66 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie unieważnienia Uchwały nr 60/ZFR z dnia 18.01.2022 r.
 • nr 67 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie asygnowania środków finansowych
 • nr 68 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie organizacji aukcji charytatywnej „Dla Mira”
 • nr 69 z dnia 1 sierpnia 2022 r. o przekazaniu środków z aukcji charytatywnej „Dla Mira”
 • nr 70 z dnia 17 października 2022 r. o sfinansowaniu wydatków organizacyjnych
 • nr 71 z dnia 1 listopada 2022 roku w sprawie organizacji Aukcji Charytatywnej Kalendarza Fetyszowego na 2023 rok

 • nr 72 z dnia 26 lutego 2023 roku w sprawie pokrycia kosztów udziału w przedsięwzięciu integracyjnym w m. Sielpia
 • nr 73 z dnia 10 marca 2023 r. o wydatkach reprezentacyjnych
 • nr 74 z dnia 9 sierpnia 2023 r. o stwierdzeniu ustania członkostwa
 • nr 75 z dnia 15 września 2023 r. o wyznaczeniu na funkcję pełniącego obowiazki
 • nr 76 z dnia 12 grudnia 2023 r. o przekazaniu środków ze zbiórki

 • nr 77 z dnia 01.01.2024 o przekazaniu środków ze zbiórki dla podopiecznego M044/2022
 • Uchwała nr 2 z dnia 02.02.2024 r. w sprawie powołania członków Kapituły Fundacji
 • nr 78 z dnia 29.02.2024 r. o przekazaniu środków ze zbiórki dla podopiecznego M044/2022
 • nr 78/ZFR z dnia 16.03.2024 r. o pokryciu wpisowego

Uchwały Specjalne:

 • Uchwała Specjalna nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie powołania Programu Filadelfia
 • Uchwała Specjalna nr 2 Zarządu Fundacji z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie określenia celów i obszarów działania w 2019 roku
 • Uchwała Specjalna nr 3 Zarządu Fundacji z dnia 12 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2018
 • Uchwała Specjalna nr 4 Zarządu Fundacji z dnia 30 września 2020 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na działalność statutową
 • Uchwała Specjalna nr 5 Zarządu Fundacji z dnia 12 marca 2021 r. o zmianie Statutu Fundacji REFFORM
 • Uchwała Specjalna nr 6 Zarządu Fundacji z dnia 31 maja 2021 r. o unieważnieniu treści Uchwały Specjalnej nr 5/ZFR z dnia 12 marca 2021 r. i zmianie Statutu Fundacji REFFORM
 • Uchwała Specjalna nr 7 Zarządu Fundacji z dnia 9 lipca 2021 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na działalność statutową
 • Uchwała Specjalna nr 8 Zarządu Fundacji z dnia 30 czerwca 2022 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na działalność statutową
 • Uchwała Specjalna nr 9 Zarządu Fundacji z dnia 15 kwietnia 2023 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na działalność statutową