Programy || Projekty || Akcje


Program “Na zdrowie” – kluczowy program Fundacji – pomoc osobom w trudnych momentach życiowych wynikających z przewlekłej choroby i/lub leczenia/hospitalizacji; osobom wymagającym konsultacji medycznych i prawnych; osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego, osobom potrzebującym innej pomocy w tym pomocy psychoterapeutycznej. Aktualnie Programu zawiera dwa projekty: The Nest oraz Projekt Filadelfia. Ponadto w ramach Programu zbieramy darowizny, sprzedajemy cegiełki charytatywne, kwestujemy.

(dane na dzień 17.07.2019 r.)

Wydatki stanowią aż 97,17% i są to: wynagrodzenia dla fachowców współpracujących z Fundacją takich, jak: lekarze, pielęgniarze, na na zakup sprzętu i urządzeń do badań (np. glukometrów, pasów do badania cholesterolu i glukozy, aparatów do pomiaru ciśnienia, itp.), są to także płatności za materiały promujące cele Programu. Pozostałość do wykorzystania (to ten wąski, szary pasek na końcu grafiki), to zaledwie 2,83% całego budżetu.

INFORMACJA O PROGRAMIE:

Numer konta bankowego: 49 1140 2004 0000 3202 7719 8417
SWIFT: BREXPLPWMBK


The Nest im. Macieja Chojnackiego – zapewniamy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną osobom zgłaszającym się do Fundacji. Pomoc świadczymy w porozumieniu z psychoterapeutą. Projekt jest integralną częścią Programu “Na Zdrowie”.

Aktualnie w programie działa 3 psychologów i psychoterapeutów oraz prawnik. Osoby zgłaszające się (bądź zgłaszane przez osoby trzecie) otrzymują szybką i fachową pomoc.

Główną składową budżetu tego programu są datki od osób indywidualnych oraz instytucjonalnych z Polski i z zagranicy, wpływy z kwest publicznych, z akcji zbierania datków organizowanych przez na portalach social mediów.

W wydatkach aż 97,31% stanowią bezpośrednie koszty pomocy prawnej i psychologicznej, tj. wynagrodzenie płatne za godzinę pracy psychologa (spotkania, sesje) oraz za konkretną pomoc prawną (pisanie dokumentów procesowych, ekspertyzy prawne, porady prawne, itd.).

(dane na dzień 17.07.2019 r.)

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Numer konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3902 7719 8414
SWIFT:BREXPLPWMBK


Filadelfia –  projekt informacyjno-edukacyjny o chorobach przenoszonych drogą płciową (szczególnie o HPV, HCV, HIV i kile) mający na celu przeciwdziałanie rosnącej fali zakażeń i zachorowań. Część Programu “Na Zdrowie”. Konsultantami merytorycznymi programu są: dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska oraz dr n. hum. Agnieszka Walendzik-Ostrowska a Partnerami: Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy i Outy.pl .

Wydatki to głównie koszty organizacji warsztatów o HPV, HCV, HIV a także wynagrodzenie dla osób je prowadzących.

(dane na dzień 17.07.2019 r.)

Wydatki stanowią koszty organizacji warsztatów dotyczących HPV, HCV, HIV i wynagrodzenie dla osób je prowadzących.

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Numer konta bankowego: 92 1140 2004 0000 3802 7719 8416
SWIFT: BREXPLPWMBK


Konto Wyborów Multifetyszowych
(Warsaw Fetish Weekend)

Konto zasilane jest datkami sponsorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Ze środków tych Komitet Wyborów opłaca m. in.: najem lokalu, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczenia ścianek promocyjnych, druk materiałów promocyjnych (ulotek, voucherów, innych informacji drukowanych).

Żadna osoba funkcyjna w Komitecie Wyborów nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

Środki zgromadzone na koncie Wyborów dysponowane są w 50% na kolejny rok na organizację kolejnych wyborów i 50% przeznaczone są na działań promocyjnych i wolontariackich Misterów, tj.  promowanie celów Fundacji, programów fundacyjnych, integracji międzypokoleniowej i budowania więzi. Środki te stanowią tzw. travel found Misterów realizujących powyższe zadania na podstawie odrębnej umowy z Fundacją REFFORM.

(dane na dzień 17.07.2019.)

INFORMACJA O WYBORACH:

Numer konta bankowego: PL41 1140 2004 0000 3302 7719 8415
SWIFT: BREXPLPWMBK


Wolontariat – dla społeczników chętnych do pomocy przy organizacji przedsięwzięć oraz koordynowaniu eventów o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Najważniejsi w woluntariacie są ludzie i ich umiejętności oraz chęć i dobrowolne zaangażowanie w pracę społeczną. Wolontariat powinien być istotną częścią każdej organizacji działającej w sferze pożytku publicznego i dla jego dobra.

  • zapoznaj się z Regulaminem Wolontariatu
  • zgłoś się poprzez formularz
  • prześlij nam listy polecające /rekomendacje/ od min. 2 osób fizycznych lub 1 osoby prawnej (pracodawcy, szkoły lub innej organizacji społecznej) na adres e-mail biuro@fundacjarefform.pl (w formie zeskanowanego dokumentu)