Programy || Projekty || Akcje


PROGRAM <NA ZDROWIE!> [PNZ]

Program „Na zdrowie” – kluczowy program Fundacji – pomoc osobom w trudnych momentach życiowych wynikających z przewlekłej choroby i/lub leczenia/hospitalizacji; osobom wymagającym konsultacji medycznych i prawnych; osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego, osobom potrzebującym innej pomocy w tym pomocy psychoterapeutycznej. Aktualnie Programu zawiera dwa projekty: The Nest oraz Projekt Filadelfia. Ponadto w ramach Programu zbieramy darowizny, sprzedajemy cegiełki charytatywne, kwestujemy.

Wydatki stanowią aż 97,17% (np. w r. 2019) i są to: wynagrodzenia dla fachowców współpracujących z Fundacją takich, jak: lekarze, pielęgniarze, na na zakup sprzętu i urządzeń do badań (np. gleukometrów, pasów do badania cholesterolu i glukozy, aparatów do pomiaru ciśnienia, itp.), są to także płatności za materiały promujące cele Programu. Pozostałość do wykorzystania (to ten wąski, szary pasek na końcu grafiki), to zaledwie 2,83% ( np. w r. 2019 całego budżetu.

  • prezentacja – prospekt informacyjny – <KLIKNIJ TUTAJ>
  • wniosek o udzielenie pomocy – przyjmowane są WYŁĄCZNIE w postaci wiadomości email wysłane na adres biuro@fundacjarefform.pl wg załączonego  <<< WZORU >>>
  • information in English – <CLICK HERE>

PROGRAM <THE NEST> [PTN]

Program The Nest im. Macieja Chojnackiego – zapewniamy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną osobom zgłaszającym się do Fundacji. Pomoc świadczymy w porozumieniu z psychoterapeutą. Projekt jest integralną częścią Programu „Na Zdrowie”.

Aktualnie w programie działa 3 psychologów i psychoterapeutów oraz prawnik. Osoby zgłaszające się (bądź zgłaszane przez osoby trzecie) otrzymują szybką i fachową pomoc.

Główną składową budżetu tego programu są datki od osób indywidualnych oraz instytucjonalnych z Polski i z zagranicy, wpływy z kwest publicznych, z akcji zbierania datków organizowanych przez na portalach social mediów.

W wydatkach aż 97,31% (np. w r. 2019) stanowią bezpośrednie koszty pomocy prawnej i psychologicznej, tj. wynagrodzenie płatne za godzinę pracy psychologa (spotkania, sesje) oraz za konkretną pomoc prawną (pisanie dokumentów procesowych, ekspertyzy prawne, porady prawne, itd.).


PROGRAM EDUKACYJNO-INFORMACYJNY <KNOW RISK – KNOW FUN> [PKRKF]

Uruchomiony w dniu 22.10.2021 r. – realizacja celów statutowych nr 1 (Promocja Zdrowia) i 5. (Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot edukację zdrowotną, profilaktykę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczny seks w społeczeństwie).

Dyrektor Programu: Cezary Stawecki


PROGRAM INFORMACYJNY <TO TRZEBA WIEDZIEĆ> [PTTW]

Program prowadzony przez Fundację REFFORM we współpracy z lek. med. Erykiem Matuszkiewiczem. Celem Programu jest dostarczyć podstawowe informacje o zagrożeniach w stosowaniu środków odurzających, o profilaktyce przedekspozycyjnej, narkomanii, chemseksie, HIV i chorobach przenoszonych drogą płciową. Materiały opracowane są przez specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych, pracownika Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, asystenta Zakładu Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


WYBORY MULTIFETYSZOWE [WMF]

Program: Wybory Multifetyszowe (Warsaw Fetish Weekend) – zasilane jest datkami sponsorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Ze środków tych Komitet Wyborów opłaca m. in.: najem lokalu, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczenia ścianek promocyjnych, druk materiałów promocyjnych (ulotek, voucherów, innych informacji drukowanych).

Żadna osoba funkcyjna w Komitecie Wyborów nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

Środki zgromadzone na koncie Wyborów dysponowane są w 50% na kolejny rok na organizację kolejnych wyborów i 50% przeznaczone są na działań promocyjnych i wolontariackich Misterów, tj.  promowanie celów Fundacji, programów fundacyjnych, integracji międzypokoleniowej i budowania więzi. Środki te stanowią tzw. travel found Misterów realizujących powyższe zadania na podstawie odrębnej umowy z Fundacją REFFORM.


WOLONTARIAT [W]

Wolontariat – dla społeczników chętnych do pomocy przy organizacji przedsięwzięć oraz koordynowaniu eventów o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Najważniejsi w woluntariacie są ludzie i ich umiejętności oraz chęć i dobrowolne zaangażowanie w pracę społeczną. Wolontariat powinien być istotną częścią każdej organizacji działającej w sferze pożytku publicznego i dla jego dobra.