Sprawozdania merytoryczne i finansowe

Fundacja ma obowiązek przedłożenia corocznego sprawozdawania z działalności wobec właściwego, ze względu na rodzaj swojej działalności, ministra (art. 12 ust. 2). Ministrem właściwym jest wybrany przez fundatora minister sprawujący nad fundacją nadzór – zazwyczaj minister merytoryczny.

Sprawozdania składamy także do Prezydent M. St. Warszawy oraz do Komisji Rewizyjnej.


ZA ROK 2017

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2018

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2019

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2020 (jeszcze nie złożono)

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>