Sprawozdania merytoryczne i finansowe

Fundacja ma obowiązek przedłożenia corocznego sprawozdawania z działalności wobec właściwego, ze względu na rodzaj swojej działalności, ministra (art. 12 ust. 2). Ministrem właściwym jest wybrany przez fundatora minister sprawujący nad fundacją nadzór – zazwyczaj minister merytoryczny. Sprawozdania składamy także do Prezydenta M. St. Warszawy.


ZA ROK 2017

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2018

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2019

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2020

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2021

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>


ZA ROK 2022

Sprawozdanie finansowe  <<< TUTAJ >>>
Sprawozdanie merytoryczne <<<TUTAJ>>>