Tagi‘zniesławienie’

Mowa nienawiści: hejt w sieci

Hejt jest dzisiaj niestety zjawiskiem powszechnym. To nie oznacza, że należy na niego przymykać oko i godzić się na jego obecność. Najczęstszymi formami w jakich się objawia w tak zwanej przestrzeni publicznej są: zniewaga i zniesławienie. Zniewagą jest każde zachowanie uwłaczające godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy dla człowieka. Warto przypomnieć, że także w rozumieniu prawa cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym jego cześć,…