Nagroda Fundacji wręczona

Bilet do Chicago

W dniu 22 kwietnia br. odbyły się pierwsze w Polsce wybory Mister Rubber Poland 2017. W ramach wsparcia procesu integracji oraz budowania więzi pomiędzy osobami różnych środowisk Fundacja REFFORM miała zaszczyt wręczyć cenną nagrodę – bilet lotniczy do Chicago dla zwycięzcy w Wyborach Mister Rubber Poland 2017.

Zwycięzca z nagrodą

Wybory a integracja

Środowiska multifetyszwe w Polsce od lat istnieją w mniej lub bardziej formalnym kształcie. Grupa Bears of Poland, jako stowarzyszenie od lat rośnie w siłę, aktywnie działa na polu promocji swoich celów i jednoczy grupy Misiowe w poszczególnych miastach i regionach Polski. Środowisko miłośników skóry, na początku mocno zjednoczone i skupione w ośrodku poznańskim, dzisiaj rozproszone i przeżywające kłopoty oraz prawne rozterki, nie ma mocy na działanie i realizowanie swoich najważniejszych celów stowarzyszeniowych.

Od 2016 roku nowa grupa tym razem miłośników lateksu/gumy postanowiła bez struktur organizacyjnych podjąć się zadania niewykonalnego, to jest organizacji pierwszych w Polsce Wyborów Mister Rubber Poland 2017. Niektórzy uważali ten pomysł za niewykonalny a jednak doszedł on do skutku i dzisiaj w kilka dni po jego zakończeniu możemy mówić o wielkim sukcesie organizacyjnym i wykonawczym.

Integracja powyższych środowisk, to proces na pewno długi i wymagający aktywności na rozmaitych polach, szukania okazji do wzajemnej pomocy, do działania na rzecz i w kierunku zbudowania trwałych więzi społecznych bez izolowania się od reszty społeczeństwa a raczej przeciwnie – pokazywania dumy z faktu przynależności do swojej grupy.

Wybory Mister Rubber Poland 2017 pokazały, że można zorganizować multufetyszową imprezę dla wielu środowisk, imprezę o charakterze rozrywkowym (występny kandydatów na scenie) i integracyjnym. Dobra kampania promocyjna w mediach społecznościowych zaowocowała dużą liczbą gości o różnych upodobaniach fetyszowych. Miło było obserwować tłum stojący przy scenie i wspierający 5 kandydatów do tytułu Mister Rubber Poland. Wiwat na zakończenie dla zwycięzcy był spektakularny.

Kandydaci i sponsorzy

Do walki o tytuł Mister Rubber Poland stanęło 5 kandydatów, każdy reprezentował inny styl, osobowość, pomysłowość. W pierwszej części konkursu kandydacie odbyli rozmowy z 10 jurorami. Pytania jurorów dotyczyły zarówno bieżących spraw środowiska rubberowego, jak i problematyki promocji zdrowia i bezpieczniejszego seksu. Kandydacie odpowiadali w języku polskim i angielskim.

W drugiej części kandydaci musieli zaprezentować się na scenie przed publicznością, pokazać swoje umiejętności w autoprezentacji, zbudować swój tron i …. mówić po angielsku. Obrady jurorów były kierowane przez amerykańskiego sędziego i utytułowanego Międzynarodowego Mistera Rubber – Prestona So. Podliczenia głosów publiczności dokonały dwie osoby wybrane spośród gości. Wynik do końca nie był oczywisty a głosy publiczności podzielone. Ostatecznie zwycięzcą został kandydat numer 1 – Michał.

Zwycięzca i jurorzy

Fundatorem nagrody głównej w wyborach była Fundacja REFFORM ale wybory obfitowały także w innych sponsorów, w tym: Rubber Bro, Latex Catfish, Mastercolt, reFForm Fetish Store, Fetishak oraz fotografa Pawła Spychalskiego.


Fot.: Archiwum Organizatora