Tagi‘dokumentacja’

Dokumentacja medyczna

Wgląd do dokumentacji Jednym z niezbywalnych praw każdego pacjenta jest prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo także ma osoba upoważniona przez…